Σε εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας προτείνεται η διδακτέα ύλη στα ΕΠΑΛ . Αναλυτικά:

Σε συνέχεια της εισήγησης του (Πράξη 21/30-04-2020 Δ.Σ. Ι.Ε.Π.), σας αποστέλλουμε προτάσεις βασικών ενοτήτων ανά τάξη μαθημάτων Γενικής Παιδείας των , οι οποίες αποτελούν ενδεικτική καταγραφή των βασικών σημείων που μπορεί να αξιοποιήσει ο κάθε εκπαιδευτικός στην παρούσα συγκυρία και συνθήκη διδασκαλίας.

Ειδικότερα, αποστέλλονται προτάσεις για τα ακόλουθα μαθήματα Γενικής Παιδείας των ΕΠΑ.Λ.:

Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Βιολογία (Εισήγηση Μονάδας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Μαθηματικών του ΙΕΠ)

Νέα Ελληνικά Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων ΕΠΑ.Λ. (Εισήγηση Μονάδας Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φιλολογίας του ΙΕΠ) και

Ιστορία Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. (Εισήγηση Κοινωνικών Επιστημών του ΙΕΠ)

Αναλυτικά η εγκύκλιος εδώ