Στο παρακάτω κείμενο «Συχνών Ερωτήσεων» θα βρείτε τις απαντήσεις σε πολλά από τα ερωτήματά σας σχετικά με τη διενέργεια Διενέργειας Εξετάσεων Πιστοποίησης Φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς.

Η ανακοίνωση

Στο κείμενο «Συχνών Ερωτήσεων» θα βρείτε απαντήσεις σε πολλά από τα ερωτήματά σας σχετικά με τη διενέργεια εξετάσεων του Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους των Φορτοεκφορτωτών λιμένα ή ξηράς από τους αδειοδοτημένους Φορείς Πιστοποίησης.

Για το κείμενο «Συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων» πατήστε εδώ.