Ενημέρωση έβγαλε ο στο πλαίσιο διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης και επαγγελματικής κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών λιμένα ή ξηράς.

Η ανακοίνωση

Σημαντική Ανακοίνωση

Στο πλαίσιο διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης και επαγγελματικής κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών λιμένα ή ξηράς, σας ενημερώνουμε ό,τι η αποστολή των στοιχείων που αφορούν στη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης θα γίνεται μέσω του λογαριασμού email  στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποκλειστικά από τους Αδειοδοτημένους Φορείς και όχι από τα Εξεταστικά Κέντρα.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας