Από την Πέμπτη 05/08/2021 έως τη Δευτέρα 20/09/2021, μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους οι υποψήφιοι.

H ανακοίνωση

Αγαπητοί Υποψήφιοι,

Μένοντας πιστοί στο χρονοδιάγραμμά μας, ανακοινώνουμε σήμερα την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. της 1ης περιόδου 2021. Από σήμερα Πέμπτη 05/08/2021 έως τη Δευτέρα 20/09/2021, μπορείτε να υποβάλετε τις αιτήσεις συμμετοχής σας.

Επιπλέον, στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ θα βρείτε χρήσιμο υλικό για τις εξετάσεις, όπως Θέματα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κατάλογος Ερωτήσεων), Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις καθώς και τον οδηγό υποβολής αιτήσεων.