Λόγω εργασιών στο Δίκτυο του , το Σάββατο 3/6/2021, θα διακοπεί η λειτουργία των παρακάτω υπηρεσιών

 • Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ.
 • Αναζήτηση αποτελεσμάτων εξετάσεων
 • Ηλεκτρονική έκδοση Βεβαίωσης Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ
 • Ηλεκτρονικός έλεγχος γνησιότητας Βεβαίωσης Πιστοποίησης
 • Αναγγελία διδασκαλίας
 • Αναζήτηση Διδασκόντων Αναγγελίας Διδασκαλίας
 • Εκτύπωση Βεβαίωσης Αναγγελιών διδασκαλίας
 • Ενημέρωση εμπρόθεσμων Αιτήσεων Ανανέωσης διδασκαλίας
 • Έλεγχος Εγκυρότητας Βεβαίωσης Αναγγελίας
 • Αναζήτηση πιστοποιημένου Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας
 • Αναζήτηση πιστοποιημένων Ψυκτικών

Εκπαιδευτές Ενηλίκων:

 • Αίτηση πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας,
 • Διαχείριση Ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου
 • Αναζήτηση πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων.
 • Έκδοση βεβαιώσεων εκπαιδευτικής επάρκειας
 • Αναζήτηση αδειοδοτημένων Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών
 • Εθνικό Μητρώο Προσόντων: Αναζήτηση τίτλων προσόντων
 • Παιχνίδι δεξιοτήτων ζωής

Ευχαριστούμε για τη κατανόηση σας
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π