Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021, η Διαδικτυακή Συντονιστική Συνάντηση των ΚΕΣΥ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του (Διεύθυνση Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού).

Στόχος της εν λόγω συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν 90 περίπου στελέχη των ΚΕΣΥ (Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης) και ΠΕΚΕΣ (Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού) από όλη την Ελλάδα, ήταν η καθιέρωση συστηματικής συνεργασίας με τον ΕΟΠΠΕΠ, ο καλύτερος συντονισμός κοινών δράσεων και η διερεύνηση των αναγκών των σε ζητήματα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.).

Στη συνάντηση, στην οποία απηύθυνε χαιρετισμό η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΕΟΠΠΕΠ κ. Ιωάννα Λυτρίβη, τα στελέχη της Δ/νσης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού παρουσίασαν το ρόλο και τις δράσεις της Διεύθυνσης καθώς και τις υπηρεσίες και τα εργαλεία συμβουλευτικής σταδιοδρομίας που αναπτύσσονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών Δικτύων Euroguidance και Europass, μέλος των οποίων είναι ο ΕΟΠΠΕΠ.

Μέσα από μια δομημένη συζήτηση συγκεντρώθηκαν οι ανάγκες και οι προτάσεις των ΚΕΣΥ σε σειρά ζητημάτων όπως η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με ειδίκευση τη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό, νέα εργαλεία επαγγελματικού προσανατολισμού, έρευνες και μελέτες στη Συ.Ε.Π., θεματολογία προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας, ενημέρωση για νέα ευρωπαϊκά εργαλεία (π.χ. νέα πύλη Europass), λειτουργία Εθνικού Φόρουμ ΣυΕΠ για την αύξηση της συνεργασίας με φορείς Συ.Ε.Π. στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δράσεις πληροφόρησης και δικτύωσης με την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας κ.α.

Οι προτάσεις των ΚΕΣΥ καταγράφηκαν και θα αξιοποιηθούν από τον ΕΟΠΠΕΠ στο πλαίσιο των θεσμικών αρμοδιοτήτων του, αλλά και του ευρωπαϊκού του ρόλου μέσω των νέων σχεδίων δράσης που πρόκειται να
υποβάλει στο πλαίσιο των προγραμμάτων Euroguidance και Europass με στόχο τη βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών Συ.Ε.Π. προς την εκπαιδευτική κοινότητα.