Ώρα έναρξης εξετάσεων: 11:00 π.μ. Μετά την έναρξη των εξετάσεων απαγορεύεται η είσοδος στα Εξεταστικά Κέντρα.

H ανακοίνωση

Για τους υποψήφιους των ειδικοτήτων:

  • «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ»
  • «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ (Ν. 4186/2013)»

1. Αναλυτικοί Κατάλογοι Υποψηφίων της ειδικότητας:

Α. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ» στην Αθήνα:
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΥΟΑΜ Θ.Μ. ΓΡΑΠΤΑ, Πατήστε 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΥΟΑΜ Θ.Μ. ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ, Πατήστε 

Β. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ» στην Θεσσαλονίκη:
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΥΟΑΜ Θ.Μ. ΓΡΑΠΤΑ, Πατήστε 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΥΟΑΜ Θ.Μ. ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ, Πατήστε 

2. Αναλυτικοί Κατάλογοι Υποψηφίων της ειδικότητας:

Α. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ (Ν. 4186/2013») στην Αθήνα:
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΥΟΑΜ (Ν.4186/2013) Θ.Μ. ΓΡΑΠΤΑ, Πατήστε 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΥΟΑΜ (Ν.4186/2013) Θ.Μ. ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ, Πατήστε 

Β. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ (Ν. 4186/2013») στην Θεσσαλονίκη:
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΥΟΑΜ (Ν.4186/2013) Θ.Μ. ΓΡΑΠΤΑ, Πατήστε 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΥΟΑΜ (Ν.4186/2013) Θ.Μ. ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ, Πατήστε 

Υπενθυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι προσέρχονται στα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους που καθορίστηκαν από τον . από τις 10:00 έως τις 10:30 π.μ.

Ώρα έναρξης εξετάσεων: 11:00 π.μ. Μετά την έναρξη των εξετάσεων απαγορεύεται η είσοδος στα Εξεταστικά Κέντρα.