Ο αναφέρει στην ανακοίνωση πώς όσοι από τους Αδειοδοτημένους Φορείς Πιστοποίησης Φορτοεκεφορτωτών έχουν ήδη αποστείλει στοιχεία εξετάσεων, να τα προωθήσουν εκ νέου στον παραπάνω λογαριασμό email.

Η ανακοίνωση

Με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και τη διευκόλυνση των Φορέων Πιστοποίησης και όλων των εμπλεκόμενων στη διαδικασία των και επαγγελματικής κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών λιμένα ή ξηράς, ανακοινώνεται η δημιουργία νέου λογαριασμού email [email protected] προκειμένου οι Φορείς να αποστέλλουν τα στοιχεία των εξετάσεων καθώς και ό,τι άλλο αφορά στην εν λόγω δράση.

Παρακαλούνται όσοι από τους Αδειοδοτημένους Φορείς Πιστοποίησης Φορτοεκεφορτωτών έχουν ήδη αποστείλει στοιχεία εξετάσεων, να τα προωθήσουν εκ νέου στον παραπάνω λογαριασμό email.