Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους έστειλε ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για να συγκροτηθεί η Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (.)
καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, προκειμένου να συγκροτηθεί η Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας και διενέργειας των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αποφοίτων του – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. 1ης περιόδου 2021.

Οι Αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από 12/03/2021 έως και 21/03/2021, 23:59 μ.μ.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά,
αποστέλλοντας e-mail στο:  με την ένδειξη στο θέμα:

«Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για την Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης – Εξετάσεις Πιστοποίησης ΕΠΑΛ Μαθητείας 2021»

‘Oλα τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στο email υποχρεωτικά σε μορφή αρχείου pdf

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση πατήσετε 

Για την Αίτηση πατήστε 

Για το Παράρτημα απόδειξης γνώσης χειρισμού Η/Υ πατήστε 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία μπορείτε να απευθύνεστε, καθημερινά, 13:00 π.μ. – 15:00 μ.μ., στο 210.27.09.150 καθώς και να αποστέλλετε ηλεκτρονικά μήνυμα στο: 

Λόγω της εφαρμογής της τηλεργασίας, βάσει των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορονοϊού COVID 19, συστήνεται η επικοινωνία μέσω αποστολής email.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.