Ενισχυτική διδασκαλία στα ΕΠΑΛ και προσλήψεις αναπληρωτών 2018

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔25/08/2018 - 13:15 | Author: Newsroom Ipaidia

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ(Ε.Ε.Δ.) ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΔΕΙΤΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ. ΜΕ ΤΗΝ Κ.Υ.Α.

Του Βασίλη Βούγια

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. B 3622 – 24.08.2018 η Κ.Υ.Α. "Οργάνωση, Λειτουργία και Υλοποίηση Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» για το σχολικό έτος 2018-2019" που υπογράφει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ και ο Υπουργός Παιδείας Κ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ.

e-aitisi.sch.gr: Οι οριστικοί πίνακες αναπληρωτών 2018  Η εγκύκλιος για τη δήλωση περιοχών

Σύμφωνα μ αυτή την Απόφαση, μεταξύ άλλων, εφαρμόζεται πρόγραμμα Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας(Ε.Ε.Δ.) στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.).
Η στελέχωση των ΕΠΑ.Λ. με εκπαιδευτικούς για την υλοποίηση της Ε.Ε.Δ. γίνεται με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, που προσλαμβάνονται με βάση την κατάταξη των υποψηφίων στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών.

Τελευταίες ειδήσεις για

Για τις ανάγκες της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας μπορούν να διατίθενται στη σχολική μονάδα στην οποία εφαρμόζεται το πρόγραμμα, με απόφαση του οικείου Δ/ντή Β/θμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ΠΥΣΔΕ, μόνιμοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ03 που βρίσκονται στη διάθεση του, εξ΄ολοκλήρου ή για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου, μόνο εάν έχουν καλυφθεί οι ανάγκες του ωρολογίου κανονικού προγράμματος όλων των σχολείων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Η δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε βάρος του έργου με κωδικό 2017ΣΕ34510056 (MIS 5010706), τίτλο «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» της ΣΑΕ 3451, (απόφαση Ένταξης ΑΔΑ: ΩΡ0Ι- 465ΧΙ8-ΘΧ3) και δικαιούχο της Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας.

Δείτε το ΔΕΚ εδώ

ΟΠΣΥΔ: Περιοχές προτίμησης 2018

Opsyd.sch.gr Δηλώσεις περιοχών στο ΟΠΣΥΔ Οδηγός αναπληρωτών

Loading...


  • europalso   ideascentral