ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔05/10/2016 - 00:01 | Author: Newsroom Ipaidia
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Του Αιρετού Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Πελοποννήσου Γιώργου Μιχαλόπουλου
Την Τετάρτη 5/10/2016 συνεδριάζει το ΠΥΣΕΕΠ Πελοποννήσου για την τοποθέτηση του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε 18 θέσεις ΣΜΕΑΕ και 29 θέσεις σε Γενικά Σχολεία (σύνολο 47).

Οι προσληφθέντες θα πρέπει, σύμφωνα με έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης , να παρουσιαστούν στην Τρίπολη (στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης) για να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Εκτός από την πρωτότυπη αίτηση-δήλωση τοποθέτησης και υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να κατυαθέσουν και τα παρακάτω:

. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Δικαιολογητικά που αποτελούν τυπικά προσόντα για την πρόσληψη
· Πτυχίο (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)
· Βεβαίωση πιστοποίησης (για πτυχία από ΙΕΚ)
· Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα (αν υπάρχει – σε περίπτωση ξενόγλωσσου
τίτλου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ)
· Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
· Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Συλλόγου/Ένωσης του κλάδου (όπου απαιτείται)
· Βεβαίωση Παιδαγωγικής Επάρκειας (αν υπάρχει/απαιτείται)
2.Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου εθνικής τράπεζας
4. Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.
5. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ
6. Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ
7. Ιατρικές Γνωματεύσεις Ψυχίατρου και Παθολόγου του τελευταίου τριμήνου, ότι
μπορούν να ασκούν τα διδακτικά σας καθήκοντα.(ΠΡΟΣΟΧΗ: Πιστοποιητικά
Υγειονομικών Επιτροπών δε γίνονται δεκτά, ακόμα και αν εξακολουθούν να είναι σε
ισχύ).
8.Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
9. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μόνο αν είστε έγγαμοι ή/και με ανήλικα
τέκνα. Σε περίπτωση που είστε γονείς τέκνου που σπουδάζει ή υπηρετεί τη
στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή
υπηρέτησης).
Σίγουρα υπάρχουν και άλλα κενά ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ που θα πρέπει να καλυφθούν με νέες πιστώσεις .
Επίσης υπάρχουν ήδη άλλες 6 πιστώσεις για παροχή συνοδού(ΕΒΠ) που θα διατεθούν αν υπάρξουν νέες εγκρίσεις για μαθητές όπου χρήζουν βοήθειας συνοδού- Ειδικού Βοηθού.

Γιώργος Μιχαλόπουλος

Αιρετός Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Πελοποννήσου

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή

    Β2 Γαλλικά σε 2 μήνες από το μηδέν!

    europalso

    europalso