ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημερωτικές Ημερίδες Σχολικών Συμβούλων
(ανάλογο πρόγραμμα θα ακολουθηθεί και στη Θεσσαλονίκη στις 23/9/2016)