Ενημέρωση σχετικά με τις ανανεώσεις παλαιών κατ’ οίκον διδασκαλίας. Η εγκύκλιος που αναρτήθηκε από τον ΕΟΠΠΕΠ αφορά μόνο αναγγελίες νέων αδειών. Μετά από τηλ.