Προσλήψεις αναπληρωτών: Ο ΠΑΣΑΔ ενημερώνει για ΖΕΠ –  Συνάδελφοι, προκειμένου ν’ απαντήσουμε συνολικά στα ερωτήματά σας που μας κατακλύζουν αυτήν την ώρα σας ενημερώνουμε πως:


Η εγκύκλιος έχει ήδη φύγει για ίδρυση των ΤΥ όπως γράψαμε νωρίτερα σήμερα κι αφορά 345 τμήματα όπως γράφουμε εδώ κι ένα μήνα σχεδόν. Σ αυτές θα προστεθούν και 4 κοινωνικοί λειτουργοί για ΤΥ που θα υποδεχθούν Ρομά.

Οι πιστώσεις αυτές είναι όσες έχουν απομείνει από τις 600 αρχικές μετά την πρόσληψη των 250 πρώτων. Δεν υπάρχουν παλιές και νέες. Εκείνο που υπάρχει και θέλαμε να το πάρουμε τώρα κι όχι αργότερα είναι οι επιπλέον προσλήψεις που προκύπτουν από τους ανθρωπομήνες. Θα ενημερώσουμε και γι αυτές από την επόμενη εβδομάδα.
Οι 345 πιστώσεις αυτές κατανέμονται κατά προτεραιότητα σε σχολεία που έχουν υποδεχθεί πρόσφυγες (170) και κατόπιν στα υπόλοιπα που είναι φυσικά περισσότερα από τις προσλήψεις που θα γίνουν.
Δεν υπάρχει σχέση αυτών των πιστώσεων με τις ΔΥΕΠ, καθώς δε μπορεί να προσληφθεί κανείς απ αυτό το πρόγραμμα (ΕΚΟ ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες) στις Δομές, οι οποίες έχουν τις πιστώσεις Ασύλου και μέχρι σήμερα που το παρακολουθούμε δεν έχει γίνει καμία τροποποίηση του προγράμματος.
Επαναλαμβάνουμε πως μετά από τις συναντήσεις την προηγούμενη εβδομάδα και τις πιέσεις που ασκήσαμε μας ανακοινώθηκαν από το αρμόδιο γραφείο προσλήψεις ή Τρίτη απόγευμα ή Τετάρτη. Πρόθεση τέτοια λοιπόν μπορεί να υπάρχει αλλά πάντοτε κάποια Περιφέρεια αργεί και θα ήταν έκπληξη αν δε γίνει αυτό και τώρα, γι αυτό και βάλαμε τον χρονικό ορίζοντα αυτών μέχρι την Παρασκευή.
Ενημερώνουμε συνάδελφοι περιμένοντας την πρόσληψή μας (που αργεί ακόμη) και βρισκόμενοι καθημερινά σχεδόν εκεί που σχεδιάζονται και δρομολογούνται τα όσα μας αφορούν.