των αιρετών Ν. Χριστοφόρου και Η. Σμήλιου (Ριζοσπαστική Εκπ/κή Ενότητα)

Συνεδριάσεις του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης στις 2 και 5/7

Στις συνεδριάσεις του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης που έγιναν στις 2 και 5 Ιουλίου, συζητήθηκαν και πάρθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα.:

  1. Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. εξέτασε και αποδέχτηκε (ως προς το σύννομο της υποβολής, με βάση το Ν. 3848/2010) τις αιτήσεις 4 εκπ/κων, υποψήφιων για τη θέση του Προϊσταμένου Εκπ/κών Θεμάτων της Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης και κατάρτισε πίνακα υποψηφίων
  2. Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. μετά από τη διαδικασία της συνέντευξης (με βάση το Ν. 3848/2010), στην οποία παραβρέθηκαν οι 3 από τους 4 υποψηφίους, όρισε ως νέα Προϊσταμένη Εκπ/κών Θεμάτων την εκπ/κό ΠΕ70-Δασκάλων Μέντζιου Χριστίνα. Ως Ριζοσπαστική Εκπ/κή Ενότητα δηλώσαμε τη διαφωνία-αντίθεσή μας στο συγκεκριμένο μοντέλο ιεραρχικής δομής και διοίκησης του σχολείου και της εκπ/σης καθώς και τις αξιολογικές διαδικασίες και τη συνέντευξη ως στοιχείο αυτών. Με βάση τα παραπάνω παραβρεθήκαμε στη διαδικασία της συνέντευξης για τον έλεγχο και την προάσπιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων/ισσών που συμμετείχαν σ’ αυτήν, δηλώνοντας παρών, χωρίς δηλ. να υποβάλουμε ερωτήσεις και να βαθμολογήσουμε.
  3. Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. εξέτασε-αποδέχτηκε τη σύσταση 49 νέων οργανικών θέσεων εκπ/κών ΠΕ08-Εικαστικών, ΠΕ32-Θεατρολόγων, ΠΕ19-20-Πληροφορικής, ΠΕ05-Γαλλικών και ΠΕ07-Γερμανικών στη Δ/νση Π.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης, στις οποίες θα γίνει μετάταξη εκπ/κών της Β΄βάθμιας Εκπ/σης (κατόπιν αίτησής τους που υποβλήθηκε πριν από μήνες και άσχετα με τις σημερινές διαδικασίες «κινητικότητας» και απολύσεων που προωθούνται από το Υπουργείο Παιδείας και την αντιεκπ/κή-αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης-Ε.Ε.-Δ.Ν.Τ.). Συγκεκριμένα συστάθηκαν:

α) 5 οργανικές θέσεις ΠΕ08-Εικαστικών, στα Δ.Σ.: 1ο Αγ. Παύλου, 2ο Λαγκαδά, 8ο Ελευθ.-Κορδελιού, 2ο Πολίχνης και 7ο Σταυρούπολης

β) 3 οργανικές θέσεις ΠΕ32-Θεατρολόγων, στα Δ.Σ.: 1ο Αμπ/πων, 6ο Πολίχνης και 2ο Σταυρούπολης,

γ) 26 οργανικές θέσεις ΠΕ32-Πληροφορικής, στα Δ.Σ.: 1ο Αγ. Αθανασίου, 1ο Αγ. Παύλου, 4ο και 7ο Αμπ/πων, Ανατολικού, 4ο Ελευθ.-Κορδελιού, 2ο Ευκαρπίας, 7ο Ευόσμου, Κολχικού, 2ο Λαγκαδά, Λαγυνών, Μελισσοχωρίου, 1ο Ν. Μαγνησίας, 8ο Νεάπολης, 1ο Παλαιοκάστρου, 1ο Πεύκων, Πολίχνης, 1ο Σίνδου, 1ο, 4ο, 6ο, 13ο και 14ο Σταυρούπολης, 3ο Συκεών. Χαλκηδόνας και 2ο Ωραιοκάστρου.

δ) 10 οργανικών θέσεων ΠΕ05-Γαλλικών (χωρίς προσδιορισμό συγκεκριμένων Δ.Σ., προς το παρόν).

ε) 5 οργανικών θέσεων ΠΕ07-Γερμανικών (χωρίς προσδιορισμό συγκεκριμένων Δ.Σ., προς το παρόν).

4. Προτείναμε στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. και συζητήθηκε ως έκτακτο θέμα η κατοχύρωση του δικαιώματος των οργανικά υπεράριθμων εκπ/κών προηγούμενων ετών να καταλάβουν κατά προτεραιότητα κενές οργανικές θέσεις που δημιουργήθηκαν στα σχολεία από τα οποία κρίθηκαν υπεράριθμοι. Συγκεκριμένα, αφού υπενθυμίσαμε το εδάφιο του Π.Δ.50/1996, άρθ. 14, παρ. 5 (βλ. και ενημ. φυλλ. 13):

«Οι εκπ/κοί των παραπάνω περιπτώσεων [τοποθετηθέντες ή όχι σε άλλες οργανικές θέσεις] μπορούν εφόσον το επιθυμούν να μετατεθούν κατά προτεραιότητα το ίδιο ή τα επόμενα σχολικά έτη στο σχολείο που κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, αν σε αυτό δημιουργηθούν κενές θέσεις»

ζητήσαμε από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. και έγινε ομόφωνα δεκτό να κληθούν οι οργανικά υπεράριθμοι εκπ/κοί των προηγούμενων ετών να δηλώσουν, μέχρι τη Δευτέρα 8/7, αν επιθυμούν να τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα στις κενές οργανικές θέσεις του σχολείου από το οποίο είχαν κριθεί υπεράριθμοι.