Ενημέρωση για μη διορισθέντες εκπαιδευτικούς για νομικές ενέργειες

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔06/04/2015 - 21:18 | Author: Newsroom Ipaidia
ΠΡΟΣ: ΜΗ ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΘΕΜΑ: ΜΗ ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΛΟΓΩ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Αξιότιμοι κύριοι, αξιότιμες κυρίες.
Με πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (527/2015) κρίθηκε ότι οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3848/2010, με τις οποίες προβλέφθηκε ότι οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών γίνονται σε ποσοστό 40% από ενιαίους πίνακες αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία, είναι αντισυνταγματικές. Επίσης, με την ίδια απόφαση κρίθηκε ότι η πρόβλεψη του ιδίου νόμου για διορισμό ως μόνιμων εκπαιδευτικών με τριακοντάμηνη πραγματική υπηρεσία αναπληρωτών ή ωρομισθίων καθώς και εκπαιδευτικών με εικοσιτετράμηνη πραγματική υπηρεσία αναπληρωτών ή ωρομισθίων είναι, ομοίως, αντισυνταγματικές.
Ενόψει των ανωτέρω, η Δικηγορική Εταιρεία μας, η οποία είναι ειδικευμένη στα αντικείμενα αυτά, ανακοινώνει προς τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν διορισθεί έως σήμερα ή διορίσθηκαν με χρονική καθυστέρηση καίτοι περιλαμβάνονταν στους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π., λόγω εφαρμογής των ως άνω διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 3848/2010, ότι θα αναλάβει την άσκηση ομαδικών αγωγών εκ μέρους των τελευταίων διεκδικώντας την αποκατάσταση τόσο των διαφυγόντων κερδών (μισθών, επιδομάτων), που θα ελάμβαναν αυτοί εάν είχαν διορισθεί εγκαίρως, όσο και της ηθικής βλάβης που έχουν οι ίδιοι υποστεί από την εφαρμογή εκ μέρους της Διοικήσεως των ως άνω αντισυνταγματικών νομοθετικών διατάξεων. Επίσης, η Δικηγορική Εταιρεία μας θα εκπονήσει σχέδια αιτήσεων εκ μέρους των μη διορισθέντων κατά τα ανωτέρω εκπαιδευτικών, με τις οποίες θα ζητείται από τη Διοίκηση ο άμεσος διορισμός τους, αναδρομικώς από την ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε αυτοί να είχαν διορισθεί. Επισημαίνεται ο επείγον χαρακτήρας του ζητήματος, ενόψει ιδίως του κινδύνου παραγραφής των σχετικών αξιώσεων.
Για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές συγκεντρώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες και τα αναγκαία έγγραφα που πρέπει να μας προσκομισθούν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δικηγορική Εταιρεία μας στο τηλέφωνο 210-7222007 (υπεύθυνες κ.κ. Μαριάννα Γαλάνη και Παναγιώτα Μαυροειδή).
Με φιλικούς χαιρετισμούς
ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Loading...


  • europalso   ideascentral