Ενημέρωση για τους 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 9/8/2016
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΕ 01, ΠΕ 02, ΠΕ 03 και ΠΕ 04
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017
ΔΕΙΤΕ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 5/8/2016
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ 60 Νηπιαγωγών, ΠΕ 70 Δασκάλων)
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017
ΔΕΙΤΕ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 5/8/2016
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΕΙΤΕ