Ενημέρωση αναφορικά με το φλέγον ζήτημα του πορτφόλιο

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Τις τελευταίες εβδομάδες από την επικοινωνία μας με τους συναδέλφους μας καταγράψαμε τον έντονο προβληματισμό όλων αναφορικά με την υποχρέωση των εκπαιδευτικών να δημιουργήσουν και να ενημερώνουν πορτφόλιο για τους μαθητές τους.

Έπειτα από διεξοδική έρευνα και επικοινωνία με επιστημονικούς και νομικούς φορείς σας ενημερώνουμε ότι :

1)Η ύπαρξη πορτφόλιο για κάθε μαθητήδεν είναι υποχρεωτική. Είναι ένα παιδαγωγικό εργαλείο που χρησιμοποιείται προαιρετικά, αν κι εφόσον το κρίνει απαραίτητο ο εκπαιδευτικός. Εννοείται ότι δεν υπάρχει νόμος που υποχρεώνει τους εκπαιδευτικούς να διατηρούν πορτφόλιο των μαθητών τους.

2)Οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί αναφορικά με τη χρήση και την αξιοποίηση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών τους.

3)Δεν είναι υποχρεωμένος κανείς εκπαιδευτικός να δίνει τα πορτφόλιο των μαθητών του σε οιονδήποτε. Είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μαθητών και, σύμφωνα με το Νόμο, οφείλουν οι εκπαιδευτικοί να είναι πολύ προσεκτικοί ως προς τη χρήση τους.

4)Δεν αποτελεί θέμα συζήτησης για το Σύλλογο Διδασκόντων η δημιουργίαπορτφόλιο για τους μαθητές ενός σχολείου. Είναι μια καθαρά προσωπική επιλογή, ένα εργαλείο που επιλέγει σε ατομικό επίπεδο κάθε συνάδελφος να χρησιμοποιήσει ή να μη χρησιμοποιήσει.

5)Επειδή ακριβώς η επιλογή κάθε συναδέλφου είναι ατομική, η ευθύνη για τη χρήση του είναι επίσης ατομική. Δε μπορεί κανείς να ζητήσει από τους εκπαιδευτικούς να αναγνώσει τα πορτφόλιο των μαθητών τους. Αν υπάρχει αντίστοιχο αίτημα, να απευθύνονται οι εκπαιδευτικοί στη διοίκηση της σχολικής μονάδας (Διευθυντή, Διευθυντής Α/θμιας Εκπαίδευσης) και να ζητούν έγγραφη εντολή για να δώσουν τα πορτφόλιο στον αιτούντα.

Είναι ξεκάθαρο ότι, αν δεν υπάρχει έγγραφη εντολή της προϊστάμενης αρχής, όποιος δίνει πορτφόλιο μαθητών του σε οιονδήποτε το ζητά, είναι εκτεθειμένος σε προσωπικό επίπεδο απέναντι στο Νόμο.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι κάθε μας επιλογή είναι σύμφωνη με το γράμμα του νόμου.

Καλούμε το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας να πάρει θέση.

Προτείνουμε ο Σύλλογός μας να αιτηθεί στη Δ.Ο.Ε.γνωμοδότηση από τη Νομικό Σύμβουλο της Ομοσπονδίας έτσι ώστε να καταστούν όλοι οι συνάδελφοι απολύτως ενήμεροι για τη νομική διάσταση του ζητήματος.

Από το Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Εκπαιδευτικών