Στρατηγικός στόχος της νέας πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας είναι το Ενιαίο Σχολείο Θεωρίας και Πράξης με την αξιοποίηση των θετικών χαρακτηριστικών από την εμπειρία του Πολυκλαδικού Λυκείου. Με αφορμή την αναφορά στο Πολυκλαδικό Λύκειο το newsbeast.gr παρουσιάζει κάποια στοιχεία για έναν από τους τύπους των Λυκείων που λειτούργησαν για μια δεκαετία περίπου.

Το Πολυκλαδικό Λύκειο ήταν μια προσπάθεια σύνδεσης της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Όπως αναφερόταν στο άρθρο 7 του ν.1566/1985 εξασφάλιζε την οργανική σύνδεση της γενικής και της τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης και παρείχε ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές για τη σύμμετρη ανάπτυξη των ικανοτήτων και την καλλιέργεια των ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων τους, για τη συμμετοχή τους στην παραγωγή και την ανάπτυξη της χώρας.

Τα μαθήματα στην Α’ τάξη του ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ήταν κοινά για όλους τους μαθητές και εξασφαλίζονταν παράλληλα η δυνατότητα να παρακολουθούν μαθήματα επιλογής καθώς και προαιρετικά μαθήματα στις ελεύθερες ώρες τους. Η Β’ τάξη του ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου χωρίζονταν σε κύκλους και η Γ’ τάξη σε κλάδους σπουδών. Στις τάξεις Β’ και Γ’ διδάσκονται μαθήματα κοινά για όλους τους μαθητές και μαθήματα κύκλων ή κλάδων αντίστοιχα.

Οι κύκλοι, όπως αναφέρει ο σχετικός νόμος του 1985, έδιναν τις βάσεις και αποτελούσαν αφετηρία για μια ομάδα παρεμφερών επαγγελμάτων και για προπαρασκευή των μαθητών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι κλάδοι προετοίμαζαν τους μαθητές α) για συνέχιση των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και περιελάμβαναν στο πρόγραμμά τους τη διδασκαλία των αντίστοιχων προπαρασκευαστικών μαθημάτων, β) για άσκηση ενός επαγγέλματος και γ) για την απόκτηση ειδικότητας μετά από φοίτηση σε τμήμα ειδίκευσης που λειτουργούσαν για τους αποφοίτους.

Σύμφωνα με το οι κύκλοι και οι κλάδοι ήταν οι ακόλουθοι:

Β ΤΑΞΗ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟ Γ ΤΑΞΗ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΙ
ΚΥΚΛΟΣ 1: ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 1. Γ ΔΕΣΜΗ
ΚΥΚΛΟΣ 2: ΥΓΕΙΑ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΚΥΚΛΟΣ 3:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΥΚΛΟΣ 4: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΚΥΚΛΟΣ 5: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 5. Β ΔΕΣΜΗ
ΚΥΚΛΟΣ 6: ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 6. ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
8. Δ ΔΕΣΜΗ
9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
10. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11. Α ΔΕΣΜΗ
12. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
13. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ
14. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
15. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
16. ΧΗΜΕΙΑ
17. ΓΕΩΠΟΝΙΑ

Ανάλογα με τον κύκλο που ακολουθούσε ο μαθητής στη Β τάξη ΕΠΛ μπορούσε να επιλέξει αντίστοιχους κλάδους στη Γ τάξη. Όπως διαπιστώνει κανείς οι μαθητές μπορούσαν να επιλέξουν κλάδο που τους οδηγούσε στις πανελλαδικές εξετάσεις μέσω του συστήματος των δεσμών. Ενδεικτικά παρουσιάζουμε κάποιες από τις επιλογές.

Β ΕΠΛ Γ ΕΠΛ
1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Γ ΔΕΣΜΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
2ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Β ΔΕΣΜΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Δ ΔΕΣΜΗ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Α ΔΕΣΜΗ
ΧΗΜΕΙΑ

Οι μαθητές που τελείωναν τη Γ τάξη και επιθυμούσαν περαιτέρω εξειδίκευση μπορούσαν να παρακολουθήσουν Τμήματα Ειδίκευσης ανάλογα με τον κλάδο του ΕΠΛ όπου είχαν φοιτήσει.

Οι μαθητές των ΕΠΛ είχαν μεταξύ των άλλων τη δυνατότητα να πάρουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις αν επέλεγαν τις δέσμες ή αν επέλεγαν κλάδους να διεκδικήσουν μια θέση στα ΤΕΙ. Φυσικά μπορούσαν να φοιτήσουν σε Τμήματα Ειδίκευσης.

Τα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια καταργήθηκαν με το Ν. 2525/97. Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή στρατηγικός στόχος της νέας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας είναι το Ενιαίο Σχολείο Θεωρίας και Πράξης με την αξιοποίηση των θετικών χαρακτηριστικών από την εμπειρία του Πολυκλαδικού Λυκείου. Δεν αποκλείεται λοιπόν τα Πολυκλάδικα Λύκεια να αποτελέσουν οδηγό για τη νέα πολιτική ηγεσία στην προσπάθεια δημιουργίας του ενιαίου σχολείου.

Για τις αλλαγές στις οποίες θα προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας θα προηγηθεί διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Άλλωστε μια αλλαγή που θα έχει ως στόχο το ενιαίο σχολείο απαιτεί διεξοδική συζήτηση, νέα προγράμματα σπουδών που πιθανόν να έχουν επιπτώσεις και στο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Καλόγηρος Βασίλειος newsbeast.gr

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ