Εμπειρογνώμονες ζητούνται στο ΙΕΠ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔23/05/2018 - 20:30 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Το Δ.Σ του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ () Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-
2020» Δικαιούχος της Πράξης «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», για την υλοποίηση του

«Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», προσκαλεί ενδιαφερόμενους (φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους, δημόσιους λειτουργούς, εκπαιδευτικούς) προς υποβολή αίτησης για σύναψη μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου με έως τριάντα δύο (32) Ειδικούς Εμπειρογνώμονες στο Πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση και τις ανάγκες της ανωτέρω Πράξης.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Loading...


  • europalso   ideascentral