Σε 459 ανήλθαν οι το σχολικό έτος 2018/2019 έναντι 456 το σχολικό έτος 2017/2018, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Σε 459 ανήλθαν οι σχολικές μονάδες το σχολικό έτος 2018/2019 έναντι 456 το σχολικό έτος 2017/2018, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση (Επαγγελματικά Λύκεια- ΕΠΑΛ, Επαγγελματικές Σχολές- ΕΠΑΣ).

Με βάση την ίδια έρευνα:

*Το διδακτικό προσωπικό παρουσίασε αύξηση από 12.536 άτομα σε 13.151 άτομα.

*Οι εγγεγραμμένοι μαθητές παρουσίασαν αύξηση από 97.452 μαθητές σε 103.440 μαθητές.

*Οι αποφοιτήσαντες μαθητές παρουσίασαν μείωση από 26.610 άτομα σε 23.007 άτομα.

*Η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές ήταν 1 εκπαιδευτικός για 7,9 μαθητές για το σχολικό έτος 2018/2019, ενώ για το σχολικό έτος 2017/18 η αντίστοιχη αναλογία ήταν 1 προς 7,8.

*Η περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το σχολικό έτος 2018/2019 το 27,4% του σχολικού πληθυσμού των ΕΠΑΛ και των ΕΠΑΣ της χώρας.