Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, με έγγραφό της η νομική υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος (αρ. πρωτ.: 18737 Φ.701.2) απαλλάσσει τους Διευθυντές των σχολείων από την ποινική ευθύνη για τυχόν ελλείψεις στην των σχολείων.

ΕΛΜΕ Πειραιά

Πράττει δηλαδή το αυτονόητο, μετά τα απαράδεκτα φαινόμενα συνάδελφοι Διευθυντές σχολείων να σέρνονται σαν κατηγορούμενοι στα δικαστήρια ή ακόμα και να τους καταλογίζεται πρόστιμο (όπως έγινε σε Διευθυντή σχολείου του Πειραιά).

Η παραπάνω εξέλιξη ήρθε μετά τις έντονες αντιδράσεις της ΕΛΜΕ μας, αλλά και άλλων ΕΛΜΕ, από την πρώτη στιγμή.

Αποτελεί αρνητική και επικίνδυνη εξέλιξη, ωστόσο, το γεγονός ότι με το ίδιο έγγραφο παύει πλέον να είναι υποχρεωτική η έκδοση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας για κάθε σχολείο (παρ. 4 του εγγράφου)! Χώροι που συγκεντρώνουν εκατοντάδες ανήλικους μαθητές/γονείς/εκπαιδευτικούς ή διαθέτουν εργαστήρια κλπ…

Κι αυτό, όταν σε πολλά σχολεία σε διάφορους Δήμους οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργητικής πυροπροστασίας δεν ξεκίνησαν ποτέ ή εξαντλήθηκαν στην πορεία τα διαθέσιμα κονδύλια (βλέπε π.χ. Δήμος Πειραιά).

Είναι και αυτό χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανυπαρξίας ουσιαστικής και ολοκληρωμένης κυβερνητικής πολιτικής για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, από σεισμό-πυρκαγιά-πλημμύρα κ.α., σε μια χώρα με εκατοντάδες νεκρούς από πλημμύρες (Μάνδρα), πυρκαγιές (Μάτι).

Της μη διάθεσης των σχετικών αναγκαίων κονδυλίων για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αντισεισμική-αντιπλημμυρική-αντιπυρική θωράκιση δημόσιων χώρων, όπως τα σχολεία, την ώρα που οι επιχειρηματικοί όμιλοι επιδοτούνται συνεχώς με εκατομμύρια ευρώ. (π.χ. μείωση της ούτως ή άλλως ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ εισφοράς των εφοπλιστών από 140 εκ. ευρώ σε 40 εκ. ευρώ).

Απαιτούμε την οριστική απαλλαγή των συναδέλφων μας από κάθε κατηγορία-ευθύνη σχετική με την πυρασφάλεια των σχολείων.
Απαιτούμε την έκδοση πιστοποιητικών ενεργητικής πυροπροστασίας με ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τη διάθεση για τον σκοπό αυτό έκτακτης χρηματοδότησης προς τους Δήμους, προκειμένου αυτοί να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αντιπυρική θωράκιση των σχολείων.