Ελληνικό Γυμνάσιο: το μικρότερο ποσοστό υποχρεωτικού διδακτικού χρόνου στα Μαθηματικά – από τα μεγαλύτερα στη Γλώσσα

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/01/2016 - 20:08 | Author: Newsroom Ipaidia

Σύμφωνα με Έρευνα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ το 2014 στην Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα 14 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό του υποχρεωτικού διδακτικού χρόνου που αφιερώνεται στα Γλωσσικά αντικείμενα της Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ανάγνωση, γραφή και λογοτεχνία) κυμαίνεται από 33,3% (Ιταλία) έως και 11,8% (Φινλανδία), το αντίστοιχο ποσοστό για τα Μαθηματικά κυμαίνεται από 20,0% (Ιταλία) 28 έως και 11,4% (Ελλάδα), ενώ το ποσοστό για τα αντικείμενα των Φυσικών επιστημών κυμαίνεται από 18,3% (Πορτογαλία) έως και 5,5% (φλαμανδική κοινότητα του Βελγίου)
Σύμφωνα με την ίδια έρευνα το 2014 στην Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση των κρατών-μελών της ΕΕ-20 ως προς το ποσοστό του υποχρεωτικού διδακτικού χρόνου στην Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση που αφορά στη διδασκαλία των τριών κύριων μαθησιακών αντικειμένων (Γλωσσικά αντικείμενα, μαθηματικά και φυσικές επιστήμες) η Ελλάδα κατέχει την 3η θέση, μεταξύ των 20 κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με ποσοστό 47,6% του υποχρεωτικού διδακτικού χρόνου (με κατανομή 25,7% για Γλωσσικά μαθήματα, 11,4% για Μαθηματικά και 10,5% για Φυσικές επιστήμες), υπερέχουσα κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-20 (υπεροχή 11,5 ποσοστιαίων μονάδων στα Γλωσσικά αντικείμενα, έλλειμμα 0,5 ποσοστιαίων μονάδων στα Μαθηματικά και έλλειμμα 0,8 ποσοστιαίων μονάδων στις Φυσικές Επιστήμες) και υπερέχουσα κατά 10,9 ποσοστιαίες μονάδες της αντίστοιχης τιμής του ΟΟΣΑ (υπεροχή 11,9 ποσοστιαίων μονάδων στα Γλωσσικά αντικείμενα, έλλειμμα 0,4 ποσοστιαίων μονάδων στα Μαθηματικά και έλλειμμα 0,6 ποσοστιαίων μονάδων στις Φυσικές Επιστήμες).

Ποσοστιαία κατανομή του υποχρεωτικού διδακτικού χρόνου στην Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED 2) ανά μαθησιακό αντικείμενο στην ΕΕ-20 κατά το σχολικό έτος 2013-2014
kanep-gsee-glossa-math-gym-gr-eu

To Πρόγραμμα του Γυμνασίου:
programma-gymnasiou-gr

Για την πλήρη Ετήσια Έκθεση για την εκπαίδευση 2015 (Βιβλίο) πατήστε εδώ

Σχόλιο του διαχειριστή: Το Ποσοστό στις Φυσικές Επιστήμες του παραπάνω πίνακα δεν επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα. Οι ώρες Φυσικών Επιστημών είναι: 5+6+4=15 ποσοστό : 15/105=14,3%

Η Ελλάδα έχει υπεροχή 11,5 ποσοστιαίων μονάδων στα Γλωσσικά αντικείμενα

Καλοδήμος Δ.

Loading...


  • europalso

    ideascentral