Ελέγχους στα Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών ξεκινούν συνεργεία του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, προκειμένου να διαπιστωθεί, εάν ο φάκελοι που κατατέθηκαν για την ανανέωση των αδειών ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όλα τα Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών είχαν υποχρέωση να υποβάλλουν στον ΕΟΠΠΕΠ σχετικό φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση των αδειών τους, με βάσει το νέο νόμο, ως και 31/12/2013. Τα Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών που θα εντοπιστούν να λειτουργούν χωρίς άδεια καθώς και εκείνα που έχουν καταθέσει ανακριβή στοιχεία στον ΕΟΠΠΕΠ θα κλείσουν ενώ οι υπεύθυνοι αντιμετωπίζουν και ποινικές κυρώσεις http://eltnews.