Με χθεσινή απόφαση του Γ.Γ του υπουργείου παιδείας συγκροτήθηκε η επιτροπή που θα γνωμοδοτήσει για θέματα διορισμών,μεταθέσεων,αποσπάσεων κλπ. Από πλευράς ΔΟΕ και ΟΛΜΕ συμμετέχουν οι αιρετοί του ΚΥΣΠΕ και του ΚΥΣΔΕ.

Η επιτροπή θα συνεδριάσει για πρώτη φορά τη Δευτέρα 18 Μαίου ώρα 14.00 στο υπουργείο.

https://www.facebook.com/d.mpratis?fref=ts

………………………………………………………………………

Ομάδα Εργασίας για διορισμούς, μεταθέσεις, μετατάξεις, αποσπάσεις

Μπορούν να καλούνται και εκπαιδευτικοί για έκφραση απόψεων

Στη σύσταση 15μελους Ομάδας Εργασίας προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας με έργο τη μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου διορισμών, μετατάξεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, τοποθετήσεων εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υπηρεσιακών Συμβουλίων και λοιπών θεμάτων που απαιτούνται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Β) Η Ομάδα Εργασίας συγκροτείται από τους:

1. Πιλάλη Χρήστο, Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Αν. Υπουργού Παιδείας, Αναστασίου Κουράκη, ως συντονιστή

2. Κυριακίδη Ειρήνη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ05, αποσπασμένη στο Γραφείο του Αν. Υπουργού Παιδείας Αναστασίου Κουράκη

3. Μπουγιελέκα Γεώργιο, ειδικό Σύμβουλο του Αν. Υπουργού Παιδείας Αναστασίου Κουράκη

4. Γερωνυμάκη Στυλιανό, ως εκπρόσωπο του Υπουργού

5. Καρδαμίτση Ευδοκία, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε.

6. Κορομπέλη Ιωάννα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού Δ.Ε.

7. Χανιαλίδη Σπυρίδωνα, Προϊστάμενο του Α’ Τμήματος της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε., για θέματα διορισμών

8. Νίκο Παναγιώτη, Προϊστάμενο του Γ’ Τμήματος της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε., για θέματα κινητικότητας

9. Μπούνια-Μαστρογιάννη Θεοκτίστη, Προϊσταμένη του Α’ Τμήματος της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού Δ.Ε., για θέματα διορισμών

10. Μεϊμάρη Τριαντάφυλλο, Προϊστάμενο του Γ’ Τμήματος της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού Δ.Ε. για θέματα κινητικότητας

11. Γκαρίλα Ανδρονίκη, Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Στελεχών Π.Ε. και Δ.Ε., για θέματα σχετικά με τα Υπηρεσιακά Συμβούλια

12. Παληγιάννη Βασίλειο, αιρετό μέλος του Κ.Υ.Σ.Π.Ε., ως εκπρόσωπος της Δ.Ο.Ε., με αναπληρωματικό μέλος τον Κικινή Αθανάσιο, Πρόεδρο του Δ.Σ.

13. Μπράτη Δημήτριο, αιρετό μέλος του Κ.Υ.Σ.Π.Ε., ως εκπρόσωπος της Δ.Ο.Ε., με αναπληρωματικό μέλος τον Μαντά Κομνηνό, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.

14. Πεππέ Δημήτριο, αιρετό μέλος του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., ως εκπρόσωπο της Ο.Λ.Μ.Ε.

15. Κορδή Νεκτάριο, αιρετό μέλος του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., ως εκπρόσωπο της Ο.Λ.Μ.Ε.

Τα μέλη της ομάδας εργασίας συμμετέχουν στις συνεδριάσεις σύμφωνα με τα θέματα αρμοδιότητάς τους.

Με απόφαση της ομάδας εργασίας δύναται να καλούνται διοικητικοί υπάλληλοι ή εκπαιδευτικοί για έκφραση απόψεων επί συγκεκριμένων ενοτήτων των ανωτέρω θεμάτων.

Γ) Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων Υπηρεσιών, στην Κ.Υ. του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δ) Στα μέλη της Ομάδας Εργασίας δεν οφείλεται για τη συμμετοχή τους σε αυτή οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

news.gr

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ