2020-2021. Ενημέρωση από Δασκάλους στο facebook για τις 2019 – 2020 στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Προσλήψεις αναπληρωτών περσινής Α φάσης και η θέση που έφτασε ο πίνακας.


Δείτε  και την Β φάση προσλήψεων αναπληρωτών 2019- 2020 στον σχετικό πίνακα

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της σελίδας Αναπληρωτές Δάσκαλοι φέτος θα υπάρξει αύξηση στις προσλήψεις αναπληρωτών δασκάλων λόγω συνταξιοδοτήσεων. Ίσως φτάσουμε τις 4.500 προσλήψεις αναπληρωτών στην Α φάση προσλήψεων αναπληρωτών 2020 – 2021

Επιμέλεια πίνακες Φάνης Βουγάς