Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ο επίσημος εθνικός φορέας Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για τις εξετάσεις .

Τα αποτελέσματα

Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στις 23, 24 και 25 Μαΐου 2022, στα 150 πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα του ΚΕΓ τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλη την υφήλιο. Οι υποψήφιοι στα επίπεδα που ορίζει το «Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες», έφτασαν τους 5.550. Έχοντας ως αποκλειστικό στόχο την επιτυχή διοργάνωση και την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων με την εφαρμογή ενός σύγχρονου και εξολοκλήρου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος υποβολής αιτήσεων, το ΚΕΓ μεριμνά για την αύξηση των εξεταστικών κέντρων σε όλο τον κόσμο, καθώς και για την παραγωγή υποστηρικτικού μαθησιακού υλικού (έντυπου και ηλεκτρονικού).

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της εξέτασής τους μπαίνοντας στην ιστοσελίδα:

και χρησιμοποιώντας τα εξής στοιχεία: α) κωδικό αριθμό εξεταστικού κέντρου, β) κωδικό αριθμό υποψήφιου και γ) επίθετο υποψήφιου.

Η αποστολή των έντυπων Πιστοποιητικών Ελληνομάθειας στα εξεταστικά κέντρα θα πραγματοποιηθεί κατά τα τέλη Σεπτεμβρίου 2022.

Προς ενημέρωση των υποψηφίων, παρατίθεται σχετικός πίνακας με στατιστικά στοιχεία.

Εξετάσεις Ελληνομάθειας Μαΐου 2022: Στατιστικά στοιχεία

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Α1 για παιδιά 8-12 ετών 562 541 23 31
Α1για εφήβους και ενηλίκους 615 572 180 84
Α2 1081 897 272 66
Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς 100 74 35 14
Β1 1113 1012 239 77
Β2 874 739 211 62
Γ1 400 365 109 33
Γ2 242 197 88 18