Εξετάσεις απορριπτόμενων μαθητών στα ΕΠΑΛ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔27/01/2016 - 15:05 | Author: Newsroom Ipaidia

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με έγγραφό του προς τα Επαγγελματικά Λύκεια ενημερώνει ότι θα πρέπει να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 1 της με αριθμό 173771/Δ4/02-11-2015 (Β΄ 2403) Υ.Α., δηλαδή στην διενέργεια εξετάσεων των απορριπτόμενων μαθητών οι οποίοι το σχολικό έτος 2014−2015 ή και τα προηγούμενα έτη φοίτησαν στις ειδικότητες που λειτούργησαν στη Γ’ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου (του Ν.

3475/2006) συμπεριλαμβανομένης και της ειδικότητας «Γραφικών Τεχνών» του «Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών» καθώς και των τριών ειδικοτήτων του τομέα «Υγείας και Πρόνοιας» της Δ’ τάξης Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (του Ν. 3475/2006) και έχουν απορριφθεί λόγω ανεπαρκούς φοίτησης. Τα αποτελέσματα να εκδοθούν έως 17 Φεβρουαρίου 2016.

Θα ακολουθήσουν οδηγίες από το myschoolγια θέματα σχετικά με τα ανωτέρω.

Το έγγραφο

Loading...


  • europalso

    ideascentral