Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών ΠΕ

Εξαφανίζουν χιλιάδες τμήματα και οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών

Συνάδελφοι,

Με συνοπτικές διαδικασίες το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. προχωρεί στην κατεδάφιση του δημόσιου σχολείου, καθώς και σε οργανωμένη επίθεση σε βάρος των εκπαιδευτικών με τη διαφαινόμενη κατάργηση χιλιάδων τμημάτων ανά την επικράτεια και τη συνεπαγόμενη κατάργηση των οργανικών θέσεων. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο στο Νομό Αττικής εξαφανίζονται 1670 τμήματα Δημοτικών Σχολείων και ακόμη περισσότερες θέσεις εκπαιδευτικών, αφού θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι θέσεις ειδικοτήτων.

Όπως προκύπτει από έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, η Κεντρική Υπηρεσία απέστειλε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις πίνακες των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων αρμοδιότητάς τους, στους οποίους αναγράφεται η σημερινή οργανικότητα των σχολικών μονάδων, καθώς και η λειτουργικότητα που προκύπτει αν διαιρεθεί ο συνολικός αριθμός μαθητών με το 25!!!, ωσάν το κάθε τμήμα σε κάθε σχολική μονάδα είναι δυνατόν να έχει τον ανώτατο προβλεπόμενο – σήμερα – αριθμό μαθητών. Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης υποχρεούνται, με βάση το ίδιο έγγραφο, να δικαιολογήσουν μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής (5/4) τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ της οργανικότητας και της λειτουργικότητας κάθε σχολικής μονάδας (Δημοτικού Σχολείου, Νηπιαγωγείου).

Η πρωτοφανής αυτή μεθόδευση δεν είναι ούτε μια απλή λογιστική ενέργεια, ούτε δημιουργική λογιστική. Πρόκειται για καταστροφική λογιστική η οποία, αν εφαρμοστεί, θα οδηγήσει πέραν των συγχωνεύσεων – συμπτύξεων, αφενός σε μετακινήσεις μαθητών σε όμορες σχολικές μονάδες και, αφετέρου, σε συνδιδασκαλία τάξεων κατά τα πρότυπα των ολιγοθέσιων σχολείων!!!

Συναδέλφισσα, συνάδελφε

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι το πάζλ αυτό θα συμπληρωθεί τόσο με την αύξηση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα (με την αλλαγή της σημερινής αναλογίας) όσο και με την αύξηση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών. Αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση για όλους εμάς – αλλά και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία – να αντιπαλέψουμε τη βάρβαρη αυτή πολιτική ισοπέδωσης των δικαιωμάτων μας.

Εδώ και τώρα να ανακληθεί το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας!

Απρίλιος 2013