Γραφείο 105, 1ος όροφος

Μπρωκούμη 30, 67100 Ξάνθη

Τηλ & Φαξ: 2541028230

Κιν 6972121615

Κιν 6972870680

Email:

elmexanthis.blogspot.com

Προς: Μαθητές/τριες, Γονείς, Πολίτες της Ξάνθης

Ξάνθη, 20/2/2013

Αγαπητή/ε συμπολίτισσα/η,

Οι εκπαιδευτικοί της Ξάνθης θέλουν να μοιραστούν μαζί σου τι πραγματικά συμβαίνει και θα συμβεί στην εκπαίδευση των παιδιών μας.

h Μείωση χρηματοδότησης, για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων. Σε κάποια σχολεία τα παιδιά φέτος κρυώνουν και παρουσιάζονται ελλείψεις σε αναλώσιμα υλικά.

h Αύξηση των μαθητών/τριών στην τάξη. Ήδη από φέτος ξεκίνησε η σύμπτυξη τμημάτων ακόμη και στο μέσο της σχολικής χρονιάς. Το υπουργείο προβλέπει 1,5m2 ανά μαθητή/τρια όταν για την πυρασφάλεια προβλέπονται τουλάχιστον 2m2.

h Σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων στην περιοχή μας. Πολλοί μαθητές/τριες, θα υποχρεούνται να μετακινούνται, σε μεγάλες αποστάσεις για το σχολείο. Ήδη το αθλητικό σχολείο έκλεισε. Το Μουσικό σχολείο υπολειτουργεί με πολλά κενά σε μουσικούς και ελλιπή σίτιση

h Μείωση χρηματοδότησης των σχολικών δρομολογίων. Τις συνέπειες αυτής της πρακτικής τις ζήσαμε στην αρχή της σχολικής χρονιάς.

h Μείωση πρόσληψης εκπαιδευτικών, με συνέπεια, πολλές διδακτικές ώρες να μη γίνονται, πολλά μαθήματα να μη διδάσκονται.

h Η ενισχυτική διδασκαλία στα Γυμνάσια/Λύκεια καταργήθηκε. Δυο μήνες πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς το Υπουργείο Παιδείας εδέησε να εξαγγείλει την έναρξη (!!!) ενισχυτικής διδασκαλίας μόνο για Γυμνάσια με ωρομίσθιους/ες. Αντίθετα, χάρη στο φιλότιμο και την εθελοντική δράση των εκπαιδευτικών λειτουργούν συστηματικά, τα δύο τελευταία χρόνια, δωρεάν, σχολεία αλληλεγγύης τόσο στη Ξάνθη όσο και σε άλλες πόλεις της χώρας.

h Καταργήθηκαν επίσης υποστηρικτικές δομές όπως οι Σχολικές Βιβλιοθήκες.

h Από το Σεπτέμβριο του 2013, τα σχολικά βιβλία θα είναι χρεωμένα στο μαθητή και τη μαθήτρια. Θα οφείλει να τα επιστρέψει στο τέλος της σχολικής χρονιάς, αλλιώς θα τα πληρώνει. Πρόσθετο οικονομικό βάρος στις οικογένειες.

h Οι εκπαιδευτικοί δεν περνούν, μέχρι τώρα, από επιμόρφωση/αναβάθμιση των γνώσεων τους, παρόλο που το επιδιώκουν και το αναζητούν. Η επιμόρφωση, θα είχε άμεσο αντίκτυπο, στη βελτίωση διδασκαλίας και στην εκπαίδευση των μαθητών/τριών.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί του παιδιού σου, είναι τόσο σημαντικά, που θα ήταν συνενοχή, αν σιωπούσαμε. Σε χρειαζόμαστε στο πλάι μας στον αγώνα μας για τη βελτίωση της δημόσιας εκπαίδευσης. Η μόρφωση της νέας γενιάς, είναι καθήκον κάθε γονιού, κάθε ευσυνείδητου εκπαιδευτικού, κάθε πολίτη.

Αφορά το μέλλον και του δικού σου παιδιού.

Με αίσθημα ευθύνης,

οι καθηγητές και οι καθηγήτριες της Ξάνθης