Ήδη στην από 17/6/2020 ανακοίνωση μας προς το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κορυδαλλού έχουμε τοποθετηθεί σχετικά με την ενδεχόμενη μετακίνηση του ενός εκ των δύο σχολείων ή τμήματος αυτών σε ενοικιαζόμενο κτήριο, στηρίζοντας τη θέση των Συλλόγων Γονέων και των Συλλόγων Διδασκόντων ότι δεν θα δεχτούμε καμία στεγαστική λύση υποδεέστερη της υφιστάμενης.

 

B’ ΕΛΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Η Β ΕΛΜΕ Πειραιά εδώ και πολλά χρόνια και με επανειλημμένες επαφές με όλες τις δημοτικές αρχές, έχει εντοπίσει και επισημάνει τις διαστάσεις του κτηριακού προβλήματος στον Κορυδαλλό και έχει καταθέσει προτάσεις.

 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση

  1. Στηρίζουμε την ομόφωνη απόφαση της σχολικής κοινότητας για τη μη μετεγκατάσταση των μαθητών, όλου ή τμήματος ενός εκ των δύο σχολείων, σε ενοικιαζόμενο κτήριο που δεν πληροί τις προδιαγραφές σύγχρονου διδακτηρίου. Η σχολική κοινότητα ψήφισε την παραμονή των δύο σχολείων στο υπάρχον κτήριο με κτίσιμο 4-5 νέων αιθουσών ή αντικατάσταση με προκάτ νέου τύπου, με σχεδιασμό ώστε να είναι νόμιμα και ασφαλή. Για τις βελτιώσεις αυτές ο Δήμος μπορεί να διαθέσει  το ποσόν που έχει προϋπολογιστεί για τον σκοπό της ενοικίασης κτηρίου.
  2. Συντασσόμαστε  με την ομόφωνη απόφαση της σχολική κοινότητας για την ανάγκη καινούριου σχολείου και την συντονισμένη προσπάθεια όλων των φορέων που εμπλέκονται .

 

Απαιτούμε την κατασκευή σύγχρονων σχολικών κτηρίων στην περιοχή μας, με σύγχρονο εξοπλισμό, προσβάσιμων από όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες.