Επιτακτική είναι η ανάγκη για την άμεση κάλυψη των που παρατηρούνται, είτε με ορθολογικότερη διαχείριση των εκπαιδευτικών είτε με άμεση πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών, αναφέρουν οι Ακηδεμόνευτοι Δημοκράτες Καθηγητές Λάρισας.

Η ανακοίνωση

Έχουν περάσει έξι εβδομάδες από την έναρξη λειτουργίας των και η εικόνα που υπάρχει αυτή την στιγμή στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας δείχνει ότι τα κενά των εκπαιδευτικών ξεπερνούν τις 1000 ώρες την εβδομάδα, παρόλες τις προσλήψεις με νεοδιόριστους, αναπληρωτές και τις αποσπάσεις από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε.. Έχουν χαθεί πάνω από 6000 διδακτικές ώρες μέχρι τώρα, ένας σημαντικός αριθμός, αν αναλογιστούμε ότι στο διάστημα αυτό θα έπρεπε να γίνει η αναπλήρωση της ύλης λόγω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης το προηγούμενο σχολικό έτος.

Το σημαντικό αυτό πρόβλημα στη λειτουργία των σχολικών μονάδων οφείλεται σε απόλυτο βαθμό στην υποβάθμιση της λειτουργίας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), καθώς δεν συζητήθηκε κανένας προσδιορισμός κενών και πλεονασμάτων, καμία τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες αντίθετα με την κείμενη νομοθεσία. Ο προσδιορισμός των κενών – πλεονασμάτων και οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες έγιναν με αποκλειστική ευθύνη της προσωρινής Διευθύντριας Δ.Ε. Λάρισας. Αλήθεια, πως θα αξιολογηθεί για την πρόβλεψη, διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων με την ευκαιρία της αξιολόγησης η προσωρινή διευθύντρια Δ.Ε. Λάρισας;

Επιτακτική είναι η ανάγκη για την άμεση κάλυψη των κενών που παρατηρούνται, είτε με ορθολογικότερη διαχείριση των εκπαιδευτικών είτε με άμεση πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Καλούμε την προσωρινή διευθύντρια Δ.Δ.Ε. Λάρισας να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την κάλυψη των κενών εφαρμόζοντας πιστά τη νομοθεσία και λειτουργώντας πάντα μέσα στα θεσμικά πλαίσια.