Ο Σύλλογος διδασκόντων του ΓΕΛ Καστριτσίου εκφράζει την απογοήτευση και την αγανάκτησή του στην πρωτοφανή ενέργεια της συγχώνευσης .

Η ανακοίνωση

Ο Σύλλογος διδασκόντων του ΓΕΛ Καστριτσίου εκφράζει την απογοήτευση και την αγανάκτησή του στην πρωτοφανή ενέργεια της συγχώνευσης των τεσσάρων τμημάτων της Β΄ Λυκείου σε τρία και τους λόγους που επικαλείται η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ για την
ενέργεια αυτή.

Η πλειονότητα του Συλλόγου υπηρετεί τη Μέση Εκπαίδευση σχεδόν τρεις δεκαετίες και ΟΥΔΕΠΟΤΕ βρέθηκε ενώπιον μιας τέτοιας απόφασης, η οποία:

1. Εντάσσεται σε μια στενά οικονομική λογική αντιμετώπισης της δημόσιας εκπαίδευσης. Αυτό αποδεικνύεται και από τις πιέσεις που ασκεί η διοίκηση για πλήρη κάλυψη του ωραρίου κάθε εκπαιδευτικού, ακόμη και αν υπολείπεται μιας (1) ώρας. Άραγε, δε γνωρίζετε ότι αυτό συμβαίνει επειδή το άθροισμα των αναθέσεων ενός εκπαιδευτικού δεν είναι πάντοτε εφικτό να ταυτίζεται με το ωράριό του, αλλά συχνά είτε υπολείπεται είτε υπερκαλύπτεται κατά μία ώρα ;

2. Αιφνιδίασε την εκπαιδευτική κοινότητα, επειδή επιχειρήθηκε να επιβληθεί χωρίς να γίνει αντιληπτή. Ανακοινώθηκε στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των διευθυντών χωρίς καμιά ουσιώδη τεκμηρίωση, σαν να επρόκειτο για μια τυπική γραφειοκρατική διαδικασία. Οι σοβαρές αποφάσεις απαιτούν προετοιμασία για να εξασφαλίσουν ένα μίνιμουμ προβληματισμού, αν όχι και συναίνεσης.

3. Προβλήθηκε με παραπλανητικό τρόπο. Ο γενικός γραμματέας του ΥΠΑΙΘ, σε συνέντευξή του (ΤΡΡ, 15/10/2021) απέρριψε την χρήση της λέξης «συγχώνευση τμημάτων και δημιουργία νέων με 28 μαθητές», σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη οδηγία δόθηκε σε σχολεία που έχουν τμήματα που απαρτίζονται από επτά και δέκα μαθητές. Στην πραγματικότητα συγχωνεύτηκαν τμήματα από 19 έως 24 μαθητών. Την επιλογή αυτή χαρακτήρισε σε επόμενη συνέντευξή του «βελτιωτική διαρθρωτική κίνηση» και «επιμελημένο εξορθολογισμό».

4. Παρόλο που η επιβολή της επιχειρήθηκε σε περίοδο έξαρσης της πανδημίας, δεν δόθηκαν από τους ειδικούς οι στοιχειώδεις υγειονομικές διαβεβαιώσεις ότι δεν απειλεί την υγεία των μαθητών/-τριών και των εκπαιδευτικών. Είναι ζήτημα ενσυναίσθησης, βασικού προσόντος κάθε ηγεσίας.

5. Δημιουργεί προηγούμενο για να αποτελέσει το τμήμα των 27 μαθητών κανόνα και όχι εξαίρεση, όπως συνέβαινε στην πράξη ως σήμερα. Αυτό το νόημα έχει εξάλλου η έννοια του «ανώτατου επιτρεπτού ορίου».

6. Αντιφάσκει με τις πρωτοβουλίες ποιοτικής αναβάθμισης της Εκπαίδευσης (αξιολόγηση).

7. Μειώνει τον αριθμό των εκπαιδευτικών σε κάθε σχολείο και αυξάνει τις διδακτικές και διοικητικές υποχρεώσεις καθενός, με δεδομένο ότι η γραμματειακή υποστήριξη των σχολείων αποτελεί εξαίρεση, ενώ ο φόρτος του διοικητικού έργου αυξάνεται σταθερά κάθε έτος.

8. Αποδεικνύει όχι μόνο την έλλειψη προγραμματισμού του ΥΠΑΙΘ για την πρόσληψη του απαιτούμενου εκπαιδευτικού προσωπικού, αλλά κυρίως την άγνοια ή/και την αδιαφορία του για τις επιπτώσεις που θα έχει η εφαρμογή της απόφασης αυτής μετά από πέντε εβδομάδες μαθημάτων (αλλαγές διδασκόντων, νέες κατανομές / αναθέσεις μαθημάτων κτλ).