«Στα σχολεία αυτά θα γίνεται πειραματική εφαρμογή βιβλίων και διδακτικών μεθόδων, καθώς και πρακτική άσκEkpηση φοιτητών. Είναι ωστόσο προφανές ότι χάνεται ο χαρακτήρας των καθώς οι μαθητές και το προσωπικό επιλέγονται ώστε να αποτελούν την ελίτ.» αναφέρει η ΕΛΜΕ Θ Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση:

Μέσα στο αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο που ψήφισε η κυβέρνηση της ΝΔ τον Ιούνιο του 2020 με τίτλο «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις», περιλαμβάνεται η δημιουργία μιας ξεχωριστής ελίτ Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων( Πρ. – Πειρ. Σχ.), ως σχολεία των «αρίστων». Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα αξιολογούνται μέσα από ένα αυταρχικό, σκληρό και τιμωρητικό σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια ως προπομπός της αξιολόγησης σε όλους τους εκπαιδευτικούς.

Τα διοικούνται από μια ειδική, πανίσχυρη Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) που διορίζεται εξολοκλήρου από το υπουργείο, και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα, όλων των Πρ. Πειρ .Σχ. της χώρας: Για τον τρόπο επιλογής των μαθητών, για την επιλογή των διευθυντών και των εκπαιδευτικών των σχολείων, για το ωρολόγιο πρόγραμμα, τη διδακτέα ύλη, τον τρόπο και τις μεθόδους διδασκαλίας, ακόμα και για τη χρηματοδότηση των σχολείων. Θα αξιολογεί τα Πρ. – Πειρ. Σχ.  και θα αποφασίζει αν θα παραμείνουν Πρ. – Πειρ. .Σχ. ή αν θα εκπέσουν σε κοινά σχολεία. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. μεριμνά «για την προσέλκυση δωρεών, χορηγών και κάθε είδους παροχών», όπως αναφέρει ο νόμος. Επίσης, αποφασίζει για τη δημιουργία «εκπαιδευτικών ομίλων», που θα είναι «πυρήνες αριστείας», που θα «αξιοποιούν τις αυξημένες ικανότητες ορισμένων μαθητών» και φυσικά θα πραγματοποιούνται εκτός διδακτικού ωραρίου.

Οι μαθητές των Πρότυπων θα επιλέγονται κατόπιν εξετάσεων, τις οποίες θα προκηρύσσει η Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Οι εκπαιδευτικοί στα  Πρ. – Πειρ. Σχ. θα τοποθετούνται όχι με οργανική θέση αλλά επί θητεία.  Τα αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα δεν επαρκούν. Για να είναι απολύτως αρεστοί, οι εκπαιδευτικοί θα επιλέγονται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. κατόπιν συνέντευξης, θα αξιολογούνται ανά διετία και θα επανακρίνονται κάθε τέσσερα χρόνια!

Μέσα στον Φεβρουάριο το υπουργείο έστειλε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων ως πρότυπα ή πειραματικά. Για να γίνει η αίτηση πρέπει να υπάρχει απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Οι συνέπειες για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα σχολεία που θα θελήσουν να χαρακτηριστούν Πρ. – Πειρ. .Σχ. είναι κυριολεκτικά επικίνδυνες.

Α) Στα σχολεία αυτά θα υπάρχει μια διαρκής αξιολόγηση των πάντων, που θα κάνει ασφυκτική την σχολική καθημερινότητα. Εκτός από την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου, που είναι αυτή η αξιολόγηση στην οποία αρνηθήκαμε  με την μαζική συμμετοχή μας στην απεργία –απόχη, προβλέπεται και η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Δηλαδή αν κάποιο σχολείο γίνει πειραματικό ή πρότυπο ακόμα και αν σε όλα τα άλλα σχολεία δεν καταφέρουν να εφαρμόσουν την αξιολόγηση, σε αυτό θα εφαρμόζεται όπως γίνεται και στα ήδη υπάρχοντα πρότυπα και πειραματικά.

Β ) Στα σχολεία που θα γίνουν Πρ. – Πειρ. Σχ. χάνονται οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών που είναι οριστικά τοποθετημένοι  στο συγκεκριμένο σχολείο όπως προβλέπεται στις  παραγράφους 15 και 16 στο  Άρθρο 19 του Ν.4692.  Οι εκπαιδευτικοί αυτοί μπορούν να παραμείνουν στο σχολείο με διετή θητεία, «προκειμένου να επιμορφωθούν και προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις.  Στο τελευταίο έτος της θητείας τους αξιολογούνται, όσοι αξιολογηθούν θετικά συνεχίζουν την τετραετή θητεία τους, όσοι αξιολογηθούν αρνητικά ή δεν θελήσουν να αξιολογηθούν χάνουν την οριστική τους τοποθέτηση και τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι με τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, σε κενές θέσεις σχολείων όμορης ομάδας της ίδιας περιοχής μετάθεσης.»

Γ) Τα εργασιακά δικαιώματα ακόμα και το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών τίθεται υπό αμφισβήτηση αφού το ΥΠΠΑΙΘ μπορεί να το τροποποιεί κατά το δοκούν (παράγραφο 23 του Άρθρου 19).

Δ) Τέλος, για τα σχολεία αυτά θεσμοθετείται η προσέλκυση χορηγών (άρθρο 23),  η συμμετοχή του δήμου, του συλλόγου γονέων, συλλόγων αποφοίτων (βλέπε Αρσάκειο κτλ), αλλά  και εξωσχολικών «προσωπικοτήτων»  μέσω του Συμβούλιου στήριξης του σχολείου (Άρθρο 22). Αυτό αποφασίζει για θέματα που σχετίζονται με την προσφορά του σχολείου στην τοπική κοινωνία, μεριμνά για θέματα που σχετίζονται με την υλικοτεχνική υποδομή και τους οικονομικούς πόρους του σχολείου, καθώς και με την αξιοποίηση και διάθεση των οικονομικών πόρων της σχολικής μονάδας, πέραν όσων διαχειρίζεται η αρμόδια Σχολική Επιτροπή.

Ενώ υπουργείο και κυβέρνηση επιχειρούν να τσακίσουν τον δημόσιο, καθολικό και δωρεάν χαρακτήρα των δημόσιων σχολείων, από την άλλη φροντίζουν να φτιάξουν ειδικά σχολεία για λίγους και εκλεκτούς, που  θα λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και με τις προδιαγραφές των ακριβών ιδιωτικών. Τα σχέδια της κυβέρνησης πρέπει να συναντήσουν την καθολική αντίθεση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ