Ξεσπούν οι εκπαιδευτικοί μετά την απόφαση τους να οριστούν μερικοί από αυτούς ως από το υπουργείο Παιδείας.

Με νέα ΥΑ που έφτασε στα στο πλαίσιο υλοποίησης του Ν. 4692/20 καλούμαστε να υιοθετήσουμε τον θεσμό του «Συμβούλου σχολικής ζωής» στα σχολεία και να ορίσει κάθε Σύλλογος Διδασκόντων ένα υπεύθυνο εκπαιδευτικό για σχολεία μέχρι 150 μαθητές και  δύο εκπαιδευτικούς για σχολεία με περισσότερους μαθητές.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4183/28-9-2020, «Ο Σύμβουλος σχολικής ζωής» συμβουλεύει, καθοδηγεί και ενημερώνει μαθητές, γονείς και κηδεμόνες σε θέματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα, όπως ενδεικτικά, η διαχείριση κρίσεων και πρόληψη ακραίων συμπεριφορών, μαθησιακές δυσκολίες, συμπερίληψη και ενσωμάτωση, μαθητές με ιδιαιτέρες δυνατότητες, κλίσεις και ταλέντα, μετάβαση σε άλλες βαθμίδες, σχολική κινητικότητα, συμβουλευτική και ομάδες γονέων και παράλληλα συμβάλλει στην καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας…»

Η σχετική υπουργική απόφαση λοιπόν αναθέτει ρόλους και ευθύνες που αντιστοιχούν όχι σ’ έναν και δύο εκπαιδευτικούς ,αλλά  στην ύπαρξη και λειτουργία επιστημονικής ομάδας στα σχολεία, ενώ προβλέπει για τον οριζόμενο υπεύθυνο πλήρες ωράριο με απαλλαγή από τις εφημερίες!!!

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αναλάβει  εκπαιδευτικός το ρόλο του Συμβούλου σχολικής ζωής, όσα τυπικά «προσόντα» και αν έχει. Οι εκπαιδευτικοί έχουμε βασικό αντικείμενο τη διδασκαλία των μαθητών μας και όχι καθήκοντα που μας ζητούνται και  μας βαρύνουν, που σχετίζονται με την απουσία ειδικού επιστημονικού προσωπικού και γραμματειακής υποστήριξης, σε ένα ήδη εξαιρετικά εντατικοποιημένο εργασιακό περιβάλλον.

Προφανώς οι εκπαιδευτικοί βρισκόμαστε  σε διαρκή παιδαγωγική σχέση με τους μαθητές και τις οικογένειές τους, ως αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής και σχολικής διαδικασίας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είμαστε «πολυεργαλεία» για κάθε χρήση.

Η στελέχωση των σχολείων με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στα θέματα αυτά θα μπορεί να συμβάλει πιο αποτελεσματικά και ουσιαστικά στην αντιμετώπισή των σοβαρότατων ζητημάτων που υπάρχουν στα σχολεία, πάντα με την αμέριστη συμπαράσταση και συνεργασία του συλλόγου διδασκόντων.

Το υπουργείο προωθεί όχι τυχαία ένα θεσμό που , στην φάση της αξιολόγησης σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών, θα λειτουργήσει ως  «δούρειος ίππος» για την επίρριψη ευθυνών στους εκπαιδευτικούς αναφορικά με όλες τις αδυναμίες που υπάρχουν στα σχολεία μας.

Ταυτόχρονα απαλλάσσει τον εαυτό του από την ευθύνη της αύξησης των δαπανών για τη δημιουργία των υποδομών που απαιτούνται για τη διαχείριση των αυξημένων αναγκών της ενδοσχολικής ζωής, δημιουργώντας μια απατηλή εικόνα παιδαγωγικής μέριμνας απέναντι στην κοινωνία, στους γονείς και τα παιδιά τους.

Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων να απαιτήσουν την πρόσληψη μόνιμου επιστημονικού προσωπικού και να μην αναθέσουν σε κανένα συνάδελφο το ρόλο του «Συμβούλου σχολικής ζωής»