: Απαιτούμε την άμεση   έγκριση όλων των ολιγομελών τμημάτων της Δ.Δ.Ε. Λάρισας, γιατί κάθε μαθητής/τρια έχει δικαίωμα να πηγαίνει σχολείο στο τόπο της διαμονής του, αναφέρουν οι Ακηδεμόνευτοι Δημοκράτες Καθηγητές Λάρισας.

Η ανακοίνωση

Μετά και τις σημερινές απoφάσεις της Υφυπουργού Παιδείας για την έγκριση λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθήματων Προσανατολισμού́ στο Γενικό́ Λύκειο για το σχολικό́ έτος 2021-2022 καθώς και των τμημάτων Α΄ τάξης, τμήματα Τομέων Β΄ τάξης και τμήματα Ειδικοτήτων Γ΄ τάξης των ΕΠΑΛ, κατά́ παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων (ολιγομελή) διαπιστώνουμε ότι στη Δ.Δ.Ε. Λάρισας ένας αρκετά μεγάλος αριθμός ολιγομελών τμημάτων δεν έχει εγκριθεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων:

Στους μαθητές/τριες  των τμημάτων αυτών  οι οποίοι θα εξαναγκαστούν να αλλάξουν σχολείο και να πηγαίνουν σε σχολεία μακριά από τον τόπο διαμονής τους με όλες  τις συνέπειες για τους ίδιους και τις οικογένειες τους.

Στους μαθητές/τριες , ιδιαίτερα της Γ’ τάξης, οι οποίοι εξαναγκάζονται στην τελευταία και κρίσιμη χρονιά για αυτούς να αλλάξουν σχολικό περιβάλλον με ό,τι αυτό συνεπάγεται στον  ψυχισμό τους, αλλά και στον χρόνο τους.

Στους εκπαιδευτικούς  οι οποίοι θα μείνουν χωρίς ωράριο.

Στα σχολεία (στην πλειονότητά τους είναι περιφερειακά σχολεία) τα οποία υποβαθμίζονται με την μείωση του αριθμού των μαθητών με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον τους.

Απαιτούμε

Την άμεση   έγκριση όλων των ολιγομελών τμημάτων της Δ.Δ.Ε. Λάρισας, γιατί κάθε μαθητής/τρια έχει δικαίωμα να πηγαίνει σχολείο στο τόπο της διαμονής του και να μην εξαναγκάζεται σε μετακινήσεις με λεωφορεία, ιδιαίτερα στην τωρινή συγκυρία του covid 19.