Υποβολή αιτήσεων έως 24/5/2013

To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος «Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση», Ε’ κύκλος με Κ.Ε. 11503 οργανώνει τα ακόλουθα Επιμορφωτικά Προγράμματα:

  • Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Αγωγή: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα, 20 ώρες (Κωδ. SCHL 1)
  • Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα, 20 ώρες (Κωδ. SCHL 2)
  • Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα, 20 ώρες (Κωδ. SCHL 3)
  • Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα, 20 ώρες (Κωδ. SCHL 4)

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο όσον αναφορά το αντικείμενο της αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου σε μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων , απασχολούμενους τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς και πιο συγκεκριμένα σε:

  • Καθηγητές
  • Δασκάλους
  • Νηπιαγωγούς
  • Σχολικούς συμβούλους