Εκπαιδευτική Τηλεόραση: Παραγωγή 64 μαθημάτων – ΦΕΚ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔18/12/2020 - 16:37 | Author: Newsroom Ipaidia
Τελευταία τροποποίηση στις 18/12/2020 - 16:40

Ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την παραγωγή 64 νέων μαγνητοσκοπημένων μαθημάτων για μαθητές Δημοτικού, μέσω του προγράμματος Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 και τον περιορισμό της διασποράς του κορονοιού.

Την ανάθεση στην εταιρεία «FILMIKI PRODUCTIONS ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.», ΑΦΜ 094494740, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (Τζαβέλλα 52 & Υψηλάντου 53 –
Τ.Κ. 154 51 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, τηλ./ fax: 210-6854111, e-mail: [email protected]) της παροχής υπηρεσιών παραγωγής 64νέων μαγνητοσκοπημένων μαθημάτων για μαθητές Δημοτικού, μέσω του προγράμματος Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού.

Το κόστος για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ #65.400,00€#, πλέον ΦΠΑ 24% (ποσού15.696,00 €) ήτοι συνολικού ποσού (81.096,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Συγκεκριμένα η δαπάνη περιλαμβάνει :

1.τo κόστος για τη διάθεση όλου του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών από εξειδικευμένο προσωπικό: α) για την παραγωγή 64 επεισοδίων με μαγνητοσκοπημένες παραδόσεις σχολικών μαθημάτων από δασκάλους Δημοτικού, διάρκειας 30 λεπτών έκαστο, β) για την παραγωγή 50 μαγνητοσκοπήσεων με διερμηνεία των βασικών μαθημάτων στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

2.το κόστος παροχής υπηρεσιών απομαγνητοφώνησης και υποτιτλισμού για τα 64 επεισόδια με μαγνητοσκοπημένες παραδόσεις σχολικών μαθημάτων

3.το κόστος διενέργειας ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid tests) για covid-19 εβδομαδιαίως για όλους τους συντελεστές παραγωγής σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού (ΥΠΠΟΑ/ΓΓΣΠ/627322/3851/9-11-20)

Η Ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται της προσκόμισης των υπό εκκρεμότητα, νομίμως προβλεπόμενων δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41, της από 13-04-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.» (ΦΕΚ 84 Α΄).

Η πληρωμή του δικαιούχου θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα της ως άνω εταιρείας και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1019-206- 0000000 στο Λογαριασμό Πίστωσης 6ου Βαθμού (ΑΛΕ) του προϋπολογισμού εξόδων του Υ.ΠΑΙ.Θ., οικονομικού έτους 2020, ως ακολούθως:

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ  • Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News

    Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr    • ideascentral

      europalso

    Enter your email address: