Εκπαιδευτική τηλεόραση: 120.000 ευρώ για 90 νέα επεισόδια

Εκπαιδευτική τηλεόραση: 120.000 ευρώ για 90 νέα επεισόδια

: Εγκρίθηκε απευθείας ανάθεση ύψους 120.000 ευρώ για την παραγωγή 90 επεισοδίων της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης και συμπληρωματικές υποστηρικτικές ενέργειες.

Αναλυτικά:

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00 €) για την πληρωμή δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υ.ΠΑΙ.Θ. οικ. έτους 2020, Ε.Φ. 1019-206-0000000 & Λογαριασμού Πίστωσης 6ου βαθμού 2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες», για την προμήθεια υπηρεσιών παραγωγής 90 νέων μαγνητοσκοπημένων μαθημάτων για μαθητές Δημοτικού, στο πλαίσιο του προγράμματος Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, κατά το διάστημα αναστολής της λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων σχολικού έτους 2020-21, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού. Η εν λόγω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 68 Α΄/ 20-03-2020).

Συγκεκριμένα η δαπάνη περιλαμβάνει :

1.τo κόστος για τη διάθεση όλου του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών από εξειδικευμένο προσωπικό:

α) για την παραγωγή 90 επεισοδίων με μαγνητοσκοπημένες παραδόσεις σχολικών μαθημάτων από δασκάλους Δημοτικού, διάρκειας 30 λεπτών έκαστο, β) για την παραγωγή 68 μαγνητοσκοπήσεων με διερμηνεία των βασικών μαθημάτων στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

2.το κόστος παροχής γραφιστικών υπηρεσιών για τη διαμόρφωση όλων των απαραίτητων εικαστικών στοιχείων που θα εμφανίζονται επί του μαγνητοσκοπημένου υλικού
3.το κόστος παροχής υπηρεσιών απομαγνητοφώνησης και υποτιτλισμού για τα 90 επεισόδια με μαγνητοσκοπημένες παραδόσεις σχολικών μαθημάτων

4.το κόστος διενέργειας ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid tests) για covid-19 εβδομαδιαίως για όλους τους συντελεστές παραγωγής σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού (ΥΠΠΟΑ/ΓΓΣΠ/627322/3851/9-11-20).

Η ΑΠΟΦΑΣΗ 

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !