Από το καλοκαίρι του 2012 το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) συμβάλλει στην ενδυνάμωση των γνωστικών δεξιοτήτων της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσω της διοργάνωσης επίκαιρων επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Ο σκοπός των επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι η διάχυση των θεωρητικών και μεθοδολογικών αρχών της αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση, σε συνδυασμό με την εφαρμογή ειδικών τεχνικών και εξειδικευμένων εργαλείων.

Τα προγραμματισμένα επιμορφωτικά προγράμματα για την περίοδο Φεβρουαρίου 2014 είναι τα εξής:

·«Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (10 ώρες) – Έναρξη Μαθημάτων Τρίτη 04/02/2014

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο να παρουσιάσει αναλυτικά το νομοθετικό πλαίσιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, τη μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησής τους, τη χρήση εφαρμογών και να εξοικειώσει τους εκπαιδευτικούς στη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών που θα συμβάλλουν δραστικά στο έργο της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

«Χρήση Λογισμικών (SPSS, Excel) στην Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση» (20 ώρες) – Έναρξη Μαθημάτων Δευτέρα 17/02/2014

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο όσον αναφορά τη χρήση εφαρμογών για την εκπόνηση αναφορών σχετικών με την αξιολόγηση στην εκπαίδευση.

Social Media: Κάνοντας τα πρώτα βήματα – Υλοποιώντας την Στρατηγική της Αξιολόγησης (12 ώρες) – Έναρξη Μαθημάτων Τετάρτη 05/02/2014

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο την αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην υλοποίηση προγραμμάτων αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού.

Τα επιμορφωτικά Προγράμματα απευθύνονται σε:

·Εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

·Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

·Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.

·Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

·Φοιτητές όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης.

·Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια, Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας και εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

·Κάθε ενδιαφερόμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα, καθώς και για να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής ακολουθήστε τους παρακάτω υπερσυνδέσμους:

Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Χρήση Λογισμικών (SPSS, Excel) στην Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση

Social Media: Κάνοντας τα πρώτα βήματα – Υλοποιώντας την Στρατηγική της Αξιολόγησης