Από το καλοκαίρι του 2012 το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) συμβάλλει στην ενδυνάμωση των γνωστικών δεξιοτήτων της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσω της διοργάνωσης επίκαιρων επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Ο σκοπός των επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι η διάχυση των θεωρητικών και μεθοδολογικών αρχών της αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση, σε συνδυασμό με την εφαρμογή ειδικών τεχνικών και εξειδικευμένων εργαλείων.

Τα προγραμματισμένα επιμορφωτικά προγράμματα για την περίοδο Σεπτεμβρίου είναι τα εξής:

 • Social Media: Κάνοντας τα πρώτα βήματα – Υλοποιώντας την Στρατηγική της Αξιολόγησης (12 ώρες) – Έναρξη Μαθημάτων Δευτέρα 11/09/2013

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο την αξιοποίηση των μέσων κοινωνιής δικτύωσης στην υλοποίηση προγραμμάτων αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού.

Επίσημη σελίδα ανακοίνωσης

 • Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (20 ώρες) – Έναρξη Μαθημάτων Παρασκευή 16/09/2013

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ώς στόχο την παρουσίαση και ανάπτυξη της μεθοδολογίας υλοποίησης καινοτόμων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στον χώρο της διδακτικής της επιχειρηματικότητας.

Επίσημη σελίδα ανακοίνωσης

Τα επιμορφωτικά Προγράμματα απευθύνονται σε:

 • Εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
 • Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.
 • Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
 • Φοιτητές όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης.
 • Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια, Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας και εκπαιδευτικούς οργανισμούς.
 • Κάθε ενδιαφερόμενο.

Όσον αφορά την προγραμματισμένη για το σχολικό έτος 2013 – 2014 αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα υλοποιηθούν από το Πανεπιστήμιο Αθηνών τα Επιμορφωτικά Προγράμματα:

 • Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα (20 ώρες).

Επίσημη σελίδα ανακοίνωσης:

 • Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα (20 ώρες).

Επίσημη σελίδα ανακοίνωσης:

Το mail αλληλογραφίας μας είναι το

Υπόψιν κας Ε. Κατσαρού

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση βρισκόμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Διοικητική Υποστήριξη EQUAS