Δείτε την πρόσκληση ΙΕΠ (του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ) Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου/ης με θητεία τετραετούς διάρκειας:

1. στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

2.στο Τμήμα Προμηθειών, Διαγωνισμών και Συμβάσεων

Το έγγραφο