Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τον αριθμό εισακτέων ανά τμήμα για όλα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας Γερό ψαλίδι έπεσε στα ξενόγλωσσα τμήματα. Συνολικά το ΕΚΠΑ θα έχει -131 φοιτητές στα ξενόγλωσσα τμήματα με χαμένους τα τμήματαΑγγλικής -38Γαλλικής -82Γερμανικής -16Ιταλικής -12Ισπανικής -17 και κερδισμένους τα τμήματαΤουρκικής / ασιατικών +18Σλαβικών +16 Το ΑΠΘ θα έχει -86 φοιτητές στα ξενόγλωσσα τμήματα με χαμένους τα τμήματαΑγγλικής -88Γερμανικής -16Ιταλικής -8 και κερδισμένο το τμήμαΓαλλικής +26 Το τμήμα ΔΠΘ Γλώσσας Πολιτισμού και Φιλολογίας Παρευξείνιων χωρών, έχει μείωση 23 φοιτητών για το νέο ακαδημαικό έτος To τμήμα Ξένων γλωσσών μετάφρασης και διερμηνείας του Ιονίου θα έχει μείωση 9 φοιτητών για το νέο ακαδημαικό έτος. Η σχεδόν όμοια μείωση (σε ποσοστό) των φοιτητων ΕΚΠΑ, ΑΠΘ και ΔΠΘ (-13 έως -14%) δείχνει οριζόντια μείωση των εισακτέων χωρίς κάποια ιδιαίτερη μελέτη.