: «Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας για την εκτέλεση εργασιών συγκέντρωσης, αποτίμησης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, καθώς και χαρτογράφησης  βελτιωτικών αλλαγών για την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης»

H εγκύκλιος μεταξύ άλλων αναφέρει:

Τη σύσταση και συγκρότηση άμισθης ομάδας εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών για τη συγκέντρωση, αποτίμηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και για την εισήγηση τεκμηρίωση βελτιωτικών αλλαγών , όπου απαιτείται.

2. Συγκροτούμε την παραπάνω ομάδα για την υλοποίηση του ως άνω περιγραφόμενου έργου της,ορίζοντας τα  μέλη αυτής, ως εξής:

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ