: Οι για ένταξη στους και ωρομισθίων εκπαιδευτικών θα γίνουν  από τις 13 έως και τις 30 Απριλίου – Όλες οι πληροφορίες για την επιλογή περιοχών προτίμησης

Tο υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει ότι η επιλογή των θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο . Αυτό θα γίνει πλησιέστερα στην ημερομηνία έναρξης του διδακτικού έτους 2018-2019, κατόπιν έκδοσης νεότερης σχετικής υπουργικής απόφασης.

Σε περίπτωση που δεν δηλωθούν περιοχές προτίμησης από τον υποψήφιο κατά το χρονικό διάστημα που θα οριστεί, ο υποψήφιος (ακόμη και αν συμπεριλαμβάνεται στον οικείο πίνακα αναπληρωτών εκπ/κών σχ. έτους 2018-2019) δεν θα είναι διαθέσιμος για .