Η ΕΣΑμεΑ διαμαρτύρεται εντόνως για την υπ’ αριθ. 63498/Ε2/12.04.2017 (ΦΕΚ 1313/τ.Β΄2017) και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης έτους 2017-2018, με την οποία οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία έρχονται για άλλη μια φορά αντιμέτωποι με περιορισμούς στην τοποθέτησή τους στην ειδική εκπαίδευση.

Στην παρούσα , ενώ αρχικά αναφέρεται ότι γίνονται δεκτές γνωματεύσεις όλων των επιτροπών που δίνουν πιστοποιητικά αναπηρίας, με την μόνη προϋπόθεση να βρίσκονται σε ισχύ, τόσο κατά το χρόνο αίτησης όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης, στη συνέχεια αναφέρεται ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό από Κ.Ε.Π.Α. κατά την πρόσληψή τους, καθώς και ότι δεν γίνονται δεκτά όσα εκ των εν λόγω πιστοποιητικών, χαρακτηρίζουν την πάθηση ως «χρόνια», χωρίς να αναφέρεται ρητά η επ’ αόριστον (ή η εφ’ όρου ζωής) ισχύς τους ή η ισχύς τους έχει λήξει.

Πως είναι δυνατόν, ενώ γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις αναπηρίας όλων των επιτροπών κατά το χρόνο των αιτήσεων των εκπαιδευτικών, κατά το χρόνο του διορισμού τους να γίνονται δεκτές μόνο όσες έχουν εκδοθεί από τα ΚΕΠΑ.

Επίσης πως είναι δυνατόν να μην γίνονται δεκτά πιστοποιητικά που χαρακτηρίζουν την πάθηση ως «χρόνια», λαμβάνοντας υπόψη ότι παθήσεις όπως η μεσογειακή αναιμία, η σκλήρυνση κατά πλάκας ή ο ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης χαρακτηρίζονται ως χρόνιες από τις επιτροπές;

Οι ανωτέρω επισημάνσεις αφενός θα δημιουργήσουν σύγχυση στους υποψηφίους και αφετέρου θα συμβάλλουν στον άδικο αποκλεισμό τους, σε αντίθεση και με τα όσα αναγράφονται στην υπ’ αριθ. 61048/Ε2 Απόφαση (ΦΕΚ 1239 Β΄/2017) για τη Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στην υπ’ αριθ. 63486/Ε2/13.04.2017 εγκύκλιο που αφορά στην Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης, έτους 2017-2018 δεν υπάρχουν τα εν λόγω κολλήματα.

Η ΕΣΑμεΑ αναμένει την άμεση διόρθωση της .