Εγγραφές, μετεγγραφές, κατατακτήριες εξετάσεις κρατούμενων μαθητών σε ΕΠΑΛ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔12/09/2019 - 17:57 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Σας ενημερώνουμε ότι η ένταξη των κρατούμενων μαθητών/τριών σε Καταστήματα Κράτησης της χώρας στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών» μαθητών/τριών, προκειμένου να προσέλθουν σε κατατακτήριες προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών» μαθητών/τριών περιόδου Μαΐου-Ιουνίου ή/και Σεπτεμβρίου, πραγματοποιείται αποκλειστικά από την Υπηρεσία μας, ύστερα από τη διαβίβαση των σχετικών αιτημάτων των κρατουμένων στα Καταστήματα Κράτησης μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε.

 

Α) κρατουμένων σε ΕΠΑ.Λ.
Επισημαίνεται ότι όσον αφορά σε εγγραφές κρατουμένων σε ΕΠΑ.Λ., οι κρατούμενοι/ες και όσοι/όσες κρατούμενοι παρακολουθούν θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης των εγκεκριμένων οργανισμών του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 δεν θα υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές. Οι αιτήσεις των συγκεκριμένων κρατούμενων μαθητών/τριών θα υποβληθούν χειρόγραφα και θα διαβιβασθούν στην Υπηρεσία μας, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξή τους στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών» μαθητών/τριών, από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δ.Ε., ύστερα από ενδελεχή έλεγχο. Διευκρινίζεται ότι σε ό,τι αφορά στα ΕΠΑ.Λ., ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 26 της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/31-05-2019 (Β΄ 2005) Υ.Α., σύμφωνα με τα οποία «Από τις ανωτέρω κατηγορίες μαθητών/τριών των Επαγγελματικών Λυκείων και των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων υπάγονται στους/στις κατ΄ιδίαν διδαχθέντες/χθείσες μόνο οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με την περιπτ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125)». Όσον αφορά στις μετεγγραφές των κρατούμενων μαθητών/τριών, αυτές πραγματοποιούνται από την Υπηρεσία μας ύστερα από σχετικό αίτημα από τα Καταστήματα Κράτησης λόγω μεταγωγής των κρατουμένων σε διαφορετικό Κατάστημα Κράτησης, συγχρόνως ή μετά την έκδοση της απόφασης ένταξής τους στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών» μαθητών/τριών. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση μεταγωγής κρατουμένων και προκειμένου οι κρατούμενοι μαθητές/τριες να συμμετέχουν στις κατατακτήριες προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών» μαθητών/τριών εγκαίρως, τα Καταστήματα Κράτησης όπου μετήχθησαν οι εν λόγω κρατούμενοι πρέπει να λειτουργήσουν άμεσα, αποστέλλοντας αίτηση μετεγγραφής του/της κρατουμένου/ης, Βεβαίωση Κράτησης στο εν λόγω Κατάστημα μεταγωγής, Απόφαση Συμβουλίου Φυλακής που να ορίζεται ο χώρος διεξαγωγής των κατατακτήριων προαγωγικών/απολυτήριων εξετάσεων, καθώς και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατά περίπτωση.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

  • Το ipaidia.gr στο google news

  Τελευταίες Ειδήσεις

  Ειδήσεις για πανελλήνιες 2020

     • ideascentral

   europalso