ΕΕΤΑΑ Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: Οδηγίες για τα πρόσθετα voucher

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔09/10/2016 - 12:49 | Author: Newsroom Ipaidia

: Με την έκδοση αποτελεσμάτων και την επιλογή των δικαιούχων απο την για την χορήγηση πρόσθετων voucher

για τους , οι ωφελούμενες/οι της δράσης πρέπει :

1. Να εκτυπώσουν την «αξία τοποθέτησης» () για κάθε παιδί (μια για κάθε παιδί) από την ειδική εφαρμογή «οριστικά αποτελέσματα» της (με την εισαγωγή του ΑΦΜκαι του ΑΜΚΑ),
2. Να απευθυνθούν, μέχρι και την 13-10-2016, σε οποιαδήποτε Δομή της επιλογής τους για την εγγραφή των παιδιών τους,
3. Να υπογράψουν τη σύμβαση με τον φορέα επιλογή τους. Η σύμβαση υπογράφεται σε τρία αντίτυπα, ένα για την/τον ωφελούμενο/νη, ένα για τον φορέα και ένα για την Ε.Ε.Τ.Α.Α .
4. Να υπογράψουν την εξουσιοδότηση προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για να διενεργεί αυτή τις πληρωμές προς τη Δομή για λογαριασμό της/του
5. Να συμπληρώσουν τα στοιχεία του Ερωτηματολογίου Εισόδου στη ειδική εφαρμογή «Ερωτηματολόγιο Εισόδου» της ΕΕΤΑΑ (με την εισαγωγή ΑΦΜ και ΑΜΚΑ) και να προσκομίσουν στην δομή τη βεβαίωση που εκτυπώνεται από την εφαρμογή.

Σημειώνεται ότι αν δεν συμπληρωθούν τα στοιχεία του ερωτηματολογίου εισόδου στην εδική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ, η εγγραφή – τοποθέτηση δεν θεωρείται έγκυρη για την ΕΕΤΑΑ και δεν θα ενεργοποιείται η «αξία τοποθέτησης» (voucher)

Οδηγίες, συμβάσεις και έντυπα μετά τη χορήγηση πρόσθετων αξιών τοποθέτησης (vouchers)
Έντυπα και οδηγίες προς φορείς και ωφελούμενους
Ειδική εφαρμογή για το ερωτηματολόγιο εισόδου

Ειδική εφαρμογή για τα οριστικά αποτελέσματα χορήγησης πρόσθετων αξιών τοποθέτησης (vouchers)

Loading...


  • europalso   ideascentral