:  Διαβάστε τις ημερομηνίες που ανακοινώθηκαν – Παράταση για την προθεσμία για την ηλεκτρονική  αιτήσεων και τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος έως και τα οριστικά αποτελέσματα – Το χρονοδιάγραμμα της , .

Η ΕΕΤΑΑ αναφέρει για το Πρόγραμμα της ∆ράσης:

«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023–2024,όπως ενημερώνει με ανακοίνωση της η ΕΕΤΑΑ.

Με γνώμονα την καλύτερη δυνατή κάλυψη των ενδιαφερόμενων αποφασίστηκε , παράταση 5 ημερών στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και δύο ημερών στην ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων.

Ειδικότερα, ως καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής των Ενδιαφερόμενων, ορίζεται η 16η/7/2023 και ώρα 23:59. Ακολούθως, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της διαγωνιστικής διαδικασίας της από 19/6/2023, με αρ. πρωτ. 12158, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ ΑΕ προς τους εν δυνάμει ωφελούμενους, διαμορφώνεται ως εξής: