Δείτε τη νέα ανανέωση ΠΕ και

image   Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
      Ενημερώσεις:
30-08-2017:   Ανακοινοποίηση πινάκων.
   Κύρωση πινάκων.
   Πρώτη ανάρτηση.

image   Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μηδενικής προϋπηρεσίας
      Ενημερώσεις:
30-08-2017:   Ανακοινοποίηση πινάκων.
   Κύρωση πινάκων.
   Πρώτη ανάρτηση.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

    Πίνακες Κατάταξης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ)
      Ενημερώσεις:
30-08-2017:  Ανακοινοποίηση πινάκων κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70.
  Ανακοινοποίηση πινάκων κλάδου ΠΕ03.
  Κύρωση πινάκων, εκτός των κλάδων ΠΕ16/ΤΕ16.
  Πρώτη ανάρτηση κλάδων δευτεροβάθμιας.
  Πρώτη ανάρτηση ΠΕ60 και ΠΕ70.